A Buddhizmus-Kutatás Központja, Budapest

Budapest 1088 Múzeum krt. 4/F
Tel./Fax: 411-6550/2241
e-mail: bcbs@btk.elte.hu

   


Revisiting an Imperial Interstice: A Reading of Anxi Yulin Cave 25

Kapstein Matthew
Revisiting an Imperial Interstice: A Reading of Anxi Yulin Cave 25

Időpont: 2017-12-01 00:00 - 2017-12-01 00:00

Urga, a Bogd kán kolostorvárosa

Krisztina Teleki
Urga, a Bogd kán kolostorvárosa

Időpont: 2017-10-19 17:00

Teleki Krisztina mongolista, tibetológus, az ELTE BTK Mongolisztikai Kutatóközpontjának munkatársa. Egyetemi tanulmányait az ELTE Belső-Ázsia Tanszékén végezte mongol és tibeti szakokon, majd 2008-ban mongol nyelvészetből doktorált. A mongóliai buddhizmus múltját és jelenét vizsgáló, már több mint egy évtizedre vissszanyúló kutatásait számos tanulmányban és több monográfiában tette közzé. 2011-ben jelent meg a mongol főváros, Urga templomait és kolostorait bemutató könyve, a Monasteries and Temples of Bogd Khüree. Előadásában e kutatásának eredményeiből nyújt áttekintést.

Roesler Ulrike
"Lost in Translation": Tibetan travellers in India

Időpont: 2017-05-19 00:00

Tibetan Buddhists of past centuries used to travel to India to receive Buddhist teachings and transmissions, to study Sanskrit, and to visit the famous Buddhist pilgrimage sites of north India. Accounts of these travels have been preserved in Tibetan biographies, autobiographies, pilgrimage guides, and travelogues. This lecture will focus on the pragmatic aspects of these journeys.

Modern buddhista temetések szertartásrendje Mongólia két krematóriummal rendelkező temetőjének kolostorában

Majer Zsuzsanna
Modern buddhista temetések szertartásrendje Mongólia két krematóriummal rendelkező temetőjének kolostorában

Időpont: 2017-04-19 00:00

Az elődásban az ugyanazon temetkezési vállalat által üzemeltetett, Ulánbátortól nyugatra és keletre fekvő két olyan temetőhely temetési szertartásait mutatja be, ahol Mongólia egyetlen két krematóriuma működik, és ahol az ezekben történő hamvasztás a temetési szertartás része, mindezt pedig a temetőhelyen felépített kolostorok szerzetesei kísérik a megfelelő szertartásokkal, szövegek recitálásával.

A rossz karma kiváltása: a tibeti buddhista „váltság” szertartás (mdos, glud) eredete és fejlődése

Orosz Gergely
A rossz karma kiváltása: a tibeti buddhista „váltság” szertartás (mdos, glud) eredete és fejlődése

Időpont: 2017-02-28 00:00

Az előadás a tibeti-mongol újévi ünnepség keretén belül hangzott el.

Mongol buddhista zarándokok Tibetben

Tóth Erzsébet
Mongol buddhista zarándokok Tibetben

Időpont: 2016-12-12 00:00

A 19. és 20. század fordulóján Tibet zárt ország volt, ahova idegenek csak életük kockáztatásával kísérelhettek meg bejutni. A tilalom nem vonatkozott azokra a mongol (pl. burját és kalmük) buddhista hívekre, akik a dalai lámák által vezetett sárga egyház, a tibeti gelugpa rend követői voltak. Ezek közé tartozott a burját orientalista, Gombodzsab Cebekovics Cibikov (1873–1930), aki 1899 és 1902 között jár zarándokként Lhászában és környékén. Útjáról készült naplója mellett fontos dokumentumok az általa készített első fotók Tibetről. Utazásának eredményeit – fotóit és útibeszámolóját – mutatja be az előadás.1899 és 1902 között jár zarándokként Lhászában és környékén. Útjáról készült naplója mellett fontos dokumentumok az általa készített első fotók Tibetről. Utazásának eredményeit – fotóit és útibeszámolóját – mutatja be az előadás.

A Dunhuangban és Ningbóban népszerű buddhista 'Tíz király' ikonográfia speciális továbbélése a 14–15. századi Kínában

Kósa Gábor
A Dunhuangban és Ningbóban népszerű buddhista 'Tíz király' ikonográfia speciális továbbélése a 14–15. századi Kínában

Időpont: 2016-11-29 00:00

A középkori Kína népi vallásos világában egy buddhista elemeket magába olvasztó rendszert dolgoztak ki a testet elhagyó lélekkel kapcsolatban. A Kínában, majd később Japánban is népszerű elképzelés szerint a léleknek az egyén halála után három éven belül a „Tíz király” (shiwang 十王), tulajdonképpen tíz bíró udvarában kell megjelennie: hét héten keresztül egy-egy bírónál, illetve a 100. nap után, az 1. év után és végül a 3. év után az utolsó háromnál. Az apokrifnek számító Tíz király szútrában (Shiwang jing 十王經) részletesen leírt ítélkezési és büntetési folyamatban az élő rokonok különféle vallásos jócselekedetek révén aktívan közreműködhettek annak érdekében, hogy elhunyt rokonaik az egyes bírók udvarában minél enyhébb szenvedésnek legyenek kitéve. Az előadás során a fenti rendszer Dunhuangból és Ningbóból származó képi ábrázolásait tekintjük át, illetve részletesen elemezzük e képtípus nem buddhista kontextusban alkalmazott ábrázolásainak ikonográfiai üzenetét.

Maitrīpa’s Fine Blend of Mahāmudrā and Madhyamaka

Mathes Klaus-Dieter
Maitrīpa’s Fine Blend of Mahāmudrā and Madhyamaka

Időpont: 2016-11-27 00:00

In his Amanasikāra Cycle, Maitrīpa (986-1063) combined the Mahāmudrā teachings of Saraha, Nāgā¬rju-na and Śavaripa with a particular form of Madhyamaka philosophy, called ‘non-abiding’ (apra¬ti¬ṣṭhāna), which aims at radically transcending any conceptual assessment of true reality. This goal is achieved by “withdrawing one’s attention” (amanasikāra) from anything that involves the duality of a perceived and perceiver. The result is a “luminous self-empowerment,” Maitrīpa’s final tantric analysis of amanasikāra. This blend of Mahāmudrā and Madhyamaka plays a crucial role, as it constitutes, together with Naropa’s teachings, the main source of Kagyu schools of Tibetan Buddhism.

buddha@hotmail Gonkar Gyatso művészete és a tibeti önazonosság

Kelényi Béla
buddha@hotmail Gonkar Gyatso művészete és a tibeti önazonosság

Időpont: 2016-03-22 00:00

Az előadás Cutting, Tsering Döndrup és Gonkar Gyatso életútját követve, valamint a Gyatso által készített műveket elemezve vizsgálja a számos próbatételen és változáson átment tibeti önazonosság kérdését.

A nagy dél-ázsiai varázsszöveg-gyűjtemény

Hidas Gergely
A nagy dél-ázsiai varázsszöveg-gyűjtemény

Időpont: 2016-02-25 00:00

A szanszkrit Dháraní-szangraha hagyományt alapvetően nepáli forrásokból ismerjük. A terjedelmes összeállítás egyes kéziratainak már készült tartalomjegyzéke, de szöveg-kiadás, illetve elemző tanulmány nem áll rendelkezésünkre. Az előadó friss kutatási eredményeit mutatja be a témában.

Zanabazaar, a bölcsesség vadzsrája

Bethlenfalvy Géza
Zanabazaar, a bölcsesség vadzsrája

Időpont: 2015-12-08 00:00

Öndörgegen Zanabazar (1635-1723) volt az első dzsebcundampa hutuktu, a halha mongolok szellemi vezetője. Mint a Mongóliában meghonosodott tibeti gelukpa iskola vezetője, Tibetbe is eljutott, ahol találkozott az akkori Dalai Lámával és a Pancsen Lámával. Számos területen – mint például az orvoslás, irodalom, filozófia, művészet és építészet – maradandót alkotott. Az előadás elsődleges forrásokból merítve csodás és történelmi események bemutatásával idézi meg Zanabazar alakját.

A Buddha legfőbb női támogatói: jó családból való nők és szépes kurtizánok

Wojtilla Gyula
A Buddha legfőbb női támogatói: jó családból való nők és szépes kurtizánok

Időpont: 2015-10-15 00:00

Közismert, hogy a Buddha első tanítványai és pártfogóinak többsége a korabeli indiai társadalom mobil rétegeiből jöttek. Az előadás célja néhány olyan előkelő családból származó nő és kurtizán bemutatása, akik a Buddha számára kedvesek és fontosak voltak, és akik nélkül, hasonlóan a kereszténységhez, nem született volna meg a jellegzetes korai indiai buddhizmus. Utalunk arra is, hogy mindez a sok ezer éves indiai társadalomtörténetben rendkívüli jelenségnek számít.

Philosophy of language in Dharmakirti's Pramanavarttika

Torsten Wieser-Much Michael
Philosophy of language in Dharmakirti's Pramanavarttika

Időpont: 2015-03-12 00:00

Michael Torsten Wieser-Much a Bécsi Egyetem Tibeti Tanszékének professzora. A logika és episztemológia mellett fő kutatási területe a buddhizmus ismeretelméleti iskoláinak nyelvfilozófiája.

An Overview of Religious Female Practitioners in Bhutan

Pommaret Francoise
An Overview of Religious Female Practitioners in Bhutan

Időpont: 2015-02-19 00:00

Françoise Pommaret a francia Nemzeti Tudományos Kutatóközpont kutatási igazgatója és a Bhutáni Királyi Egyetem Nyelvészeti és Kulturális Tanszékének professzora, antropológus. Sokéves bhutáni tartózkodása alatt rengeteg tapasztalatot szerzett, és kutatásokat végzett elsősorban a buddhizmus helyi hagyományai és a bhutáni művészet területén.

Indian and Chan Buddhists on Meditation: What Has Thinking Got to Do with It?

Tillemans Tom
Indian and Chan Buddhists on Meditation: What Has Thinking Got to Do with It?

Időpont: 2014-11-27 00:00

Tom Tillemans holland-kanadai buddhológus, indológus és tibetológus. 1992 óta a Lausanne-i Egyetem Keleti Nyelvek és Civilizációk Tanszékének professzora. Szanszkrit, kínai és filozófia szakon végzett Lausanne-ban és Genfben, majd buddhista tanulmányokból doktorált. Kutatási területe az indiai és tibeti buddhista logika és episztemológia, a madhyamaka filozófia, a tibeti irodalom, nyelvtan és költészet.