ELTE Távol-keleti Intézet, Budapest

1088 Budapest Múzeum krt. 4/F
Telefon: 411-6550
tavolkeletint@btk.elte.hu

 

Hírek

Csapó Lili nyerte a legjobb előadó díját (Koreai szak)
"New Way of Korean Studies" című három napos nemzetközi konferencia

2020. november 19-21.


Nagy sikerrel zárult az Isztambuli Egyetem Koreai Tanszéke által szervezett "New Way of Korean Studies" című három napos nemzetközi konferencia, amelyen 12 ország 17 intézménye képviseltette magát. Az ELTE Koreai Tanszék részéről Mecsi Beatrix tanszékvezető és Nguyen Krisztina tanársegéd tartott előadást, és a tudományos konferenciát követő "diák olimpiád" (előadói verseny koreai kultúrával kapcsolatos témákban), tanszékünk másodéves hallgatója, Csapó Lili nyerte el a legjobb előadónak járó
(최우수상) díjat.

================================================================


Felavatták az ELTE koreanisztikai szakkkönyvtárát (Koreai szak)

2020. október 21.

(A hír szerzője, és a fényképek készítője: Rusznák Gábor)


Az ELTE BTK Koreai Tanszéke sikeresen pályázott a Window on Korea projektben, így öt éven keresztül folyamatosan megkapja a legfrissebb szakirodalmi és egyéb kiadványokat a Koreai Nemzeti Könyvtártól. Az oktatók és hallgatók munkáját segítő, jelenleg 1500 kötetes gyűjteményt és az annak otthont adó könyvtártermet csütörtökön avatták fel a Koreai Tanszéken.

Az eseményen Borhy László rektor aláírta az ELTE és a Koreai Nemzeti Könyvtár között született megállapodást, majd Hamar Imre nemzetközi rektorhelyettes, az ELTE Távol-keleti Intézetének igazgatója és Lee Dangkweon, a Koreai Kulturális Központ igazgatója leplezték le a könyvtár bejáratánál elhelyezett projekttáblát.

A Koreai Nemzeti Könyvtár (NLK) a Window on Korea projektben a világ több kontinensén olyan könyvtárakat hoz létre, amelyek segítik a koreai történelem és kultúra iránt érdeklődő kutatók és hallgatók munkáját. A NLK az egyetemek és kulturális intézmények számára 1500–3000 kötetből álló gyűjteményeket adományoz, illetve gondoskodik a könyvtárak berendezéséről és műszaki eszközeiről is, míg az üzemeltetés költségeit a fogadó intézmény biztosítja.

Az új könyvtár nélkülözhetetlen segítséget nyújt a Bölcsészettudományi Karon folyó kutatásokhoz és tudományos munkához. A Koreai Tanszék a BTK egyik legdinamikusabban fejlődő szakja, hallgatóinak számát tekintve az angol és japán nyelvszakok után harmadik helyen áll – mondta el Mecsi Beatrix tanszékvezető. Az ELTE jelenleg a gyűjtemény katalogizálásán dolgozik annak érdekében, hogy a kiadványok a hallgatók és kutatók minél szélesebb köréhez eljuthassanak.

A ceremónián jelen voltak még a Koreai Tanszék munkatársai (Horváth Alíz adjunktus, Han Heejung, a Dankook Egyetem vendégtanára, Jin Kyoung-Ae anyanyelvi lektor, Nguyen Krisztina tanársegéd, Takáts Mária nyugalmazott anyanyelvi lektor és Major Kornélia, a Távol-Keleti Intézet könyvtárosa is.

================================================================


Megalakult a Buddhológia és Tibetisztika Tanszék

2019. május 28.

Az ELTE Bölcsészettudományi Karán új tanszék alakult a tibetisztika és a buddhológia kutatásának és oktatásának intézményi egységeként. A tibetisztika és a buddhizmus tudományos kutatása szempontjából is mérdföldkő az új tanszék létrejötte, olyan eredmény, amelyben az előttünk járó tudósgenerációk munkája is összegződik, és lehetőséget nyit annak folytatására.

Képek

================================================================


Dr. Birtalan Ágnes Pro Ingenio Nívódíjat kapott

2017. szeptember 8.

Az ELTE Szenátusának az egyetem 383. tanévét megnyitó ünnepi közgyűlésén (2017. szeptember 8-án) Dr. Birtalan Ágnes tanárnő, a Mongol- és Belső-ázsiai Tanszék vezetője, a tehetséggondozás területén végzett különösen kiemelkedő tevékenységért Pro Ingenio Nívódíjat kapott, amelyhez szívből gratulálunk !!!

Az eseményről szóló részletes beszámoló az ELTE honlapján olvasható.

================================================================


Symposium on the cooperation between China and Hungary

Konferencia a Kínai Népköztársaság Nagykövetségén
2017. június 20.

2017. június 20-án LiuYandong kínai miniszterelnök-helyettes asszony részvételével a Kinai Népköztársaság magyarországi nagykövete, Duan Jielong által szervezett konferencián tekintették át a meghívottak a kínai-magyar oktatási, kutatási és kulturális kapcsolatok helyzetét, lehetőségeit.

A hat meghívott előadó között Hudecz Ferenc egyetemi tanár, az ELTE korábbi rektora beszámolt az ELTE és az egyetemen 11 éve működő Konfuciusz Intézet eredményeiről és javaslatokat fogalmazott meg a két kultúra, a kép nép kapcsolatainak fejlesztésére vonatkozóan. A zártkörű konferencián részt vett Hamar Imre professzor, az ELTE Távol-keleti Intézet vezetője a Konfuciusz Intézet igazgatója."

Hudecz Ferenc professzornak a Kinai Népköztársaság Nagykövetségén elhangzott beszéde

================================================================


A Koreai Köztársaság nagykövetének előadása a BTK Koreai Tanszékén

2017. április 20.

2017. április 20-án Őex. Yim Geun-hyeong, a Koreai Köztársaság budapesti nagykövete előadást tartott a Koreai Tanszék hallgatói számára. A nagykövet urat az ELTE Bölcsészettudományi Kara részéről Prof. Dr. Boros Gábor dékánhelyettes úr, valamint Dr. Csoma Mózes, a Koreai Tanszék vezetője köszöntötte. A vetített képekkel illusztrált előadás során bemutatásra került a magyar-koreai kapcsolatok múltja és jelene, valamint a Koreai-félsziget aktuális politikai viszonyai is.
A Bölcsészettudományi Kar Koreai Tanszéke 2008-ban jött létre, hallgatóinak száma - beleértve a koreai alapképzés, a koreai minor szak, valamint a koreanisztika mesterszakot is - már meghaladja a 160 főt.

================================================================


Siker a nemzetközi koreai nyelvi szónokversenyen

2017. március 24.

A kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetem által 2017. március 24-én megrendezett nemzetközi koreai nyelvi szónokversenyen Hancsák Anita, az ELTE BTK Koreai Tanszékének mesterszakos hallgatója első helyezést ért el. A szónokverseny mellett megrendezésre került koreai kulturális kvízt szintén Hancsák Anita nyerte meg. A kettős sikerhez ezúton gratulálunk!
A Babes-Bolyai Tudományegyetem rendezvényén romániai, bulgáriai és magyar hallgatók vettek részt, az ELTE Koreai Tanszékét Hancsák Anita mellett Buzogány Krisztina és Pataki Petra mesterszakos hallgatók képviselték.

A képen balról jobbra: Pataki Petra MA hallgató, Hancsák Anita MA hallgató, Buzogány Krisztina MA hallgató

================================================================


Hamar Imre új kutatócsoportot indít az MTA támogatásával: "Vallások és kultúrák kölcsönhatása a Selyemút mentén"

2017. március 10.

Részletek >>

Hamar Imre új kutatócsoportja: Vallások és kultúrák kölcsönhatása a Selyemút mentén

================================================================


Kápolnás Olivér mongolisztikai kutatásai Párizsban

2016. május 9.

2016 májusában tanszékünk kutatója, Kápolnás Olivér, a Mongol Tudományos Akadémia meghívására Párizsban töltött pár napot, hogy jövőbeni francia–magyar–mongol tudományos együttműködésről tárgyaljon. A mongol féllel felkeresték a Francia Nemzeti Könyvtárat, ahol a mongol Kandzsúrt tekintették meg és egy ezzel kapcsolatos kiállításról, illetve tanulmánykötetről kezdték meg az egyeztetéseket.
Szintén a mongol féllel ellátogatott a Collège de France keleti gyűjteményébe, ahol a mongol és mandzsu gyűjteménnyel való ismerkedés után megállapodás született az itt dolgozó francia orientalistával, Françoise Wang-Toutainnal egy közös projektről a Kandzsúrban lévő dháraník gyűjteményének (御製滿漢蒙古西番合壁大藏全咒) kutatásáról. A művet Qianlong császár uralkodása alatt állították össze, és négy nyelven (mandzsu, mongol, kínai, tibeti) tartalmazza a dháraníkat. Az együttműködés eredményeit jövő nyáron Ulánbátorban, egy nemzetközi konferencián mutatnák be, melyet a mongol Kandzsúr köré szerveznek.

Az egyeztetések és tárgyalások mellett tanszékünk munkatársa a Guimet múzeum gazdag könyvtárában is kutatott: eddig nem kutatott mandzsu kéziratok között azonosította Shunzhi császár elmélkedéseit a saját uralkodásáról, ezt jövő tavasszal Szöulban, egy nemzetközi konferencián fogja bemutatni. Ezen kívül egy igen hosszú névlistára bukkant, amely Kangxi császár trónra lépésekor az elé járuló és neki hűségesküt tevő mongol előkelők neveit tartalmazza. A maga nemében páratlan dokumentumot idén ősszel Szentpéterváron, egy nemzetközi mongolista konferencián fogja részletesen ismertetni.

================================================================


Dr. Csoma Mózes koreai kitüntetése

2016. január 21.

Kim Jong-deok, a Koreai Köztársaság kulturális minisztere kitüntetésben részesítette az ELTE Koreai Tanszékének vezetőjét, elismerve ezzel a koreai kultúra magyarországi megismertetése érdekében kifejtett tevékenységét. Az elismerést Őex. Lim Geun-hyeong, a Koreai Köztársaság budapesti nagykövete 2016. január 21-én adta át Dr. Csoma Mózesnek a nagykövetségen.

================================================================


Európai sinológusokkal találkozott Liu Yandong, kínai miniszterelnök-helyettes Brüsszelben

2015. szeptember 14.

Szeptember 14-én Liu Yandong, kínai miniszterelnök-helyettes Brüsszelben fogadta tizenegy európai ország sinológusait, köztük Dr. Hamar Imrét, az ELT Kínai Tanszékének és Konfuciusz Intézetének vezetőjét, hogy tájékozódjon az európai sinológia helyzetéről és problémáiról.
A megbeszélésen jelen volt Xu Lin miniszter-helyettes asszony, a Hanban és Konfuciusz Intézetek Központjának igazgatónője. Dr. Hamar Imre hangsúlyozta a kínai-tanár képzés fontosságát, mivel a jelenleg Kínából küldött nyelvtanárok nagy részét hosszú távon helyi tanárokra kell cserélni.
A MAB idén májusi ülésén hagyta jóvá az ELTE által benyújtott kínai-tanár képzést. A programot a Hanban is támogatja két tanári állással, illetve a diákoknak nyújtott ösztöndíjjal.
Beszámolt arról, hogy az ELTE Konfuciusz Intézetében létre hozott Közép- és Kelet-európai Tanárképző Központ már három sikeres képzést tartott, amelyen több mint kétszáz nyelvtanár vett részt tizennégy országból.

================================================================


Szabó Balázs projekt-bemutatója a Tsukuba Egyetemen

2015. március 15.

2015. március 15-én a Tsukuba Egyetemen megrendezett HHP (Human High Performance) konferencia keretében Szabó Balázs, a Japán Tanszék tanszékvezető-helyettese mutatta be a Budo study as international Japanology című projektet, amelynek magyar részről az ELTE Távol-Keleti Intézete a fő partnere. Tsukuba, Ibaraki prefektúra, Japán.

================================================================


C. Elbegdordzs mongol államfő megnyitotta a Mongolisztikai Kutatóközpontot az Eötvös Loránd Tudományegyetemen

2014. október 18.

A mongol államfő 2014. október 18-án látogatást tett az ELTE-n, ahol dr. Mezey Barna rektor, dr. Dezső Tamás a BTK dékánja, valamint a dr. Hamar Imre a Távol-keleti Intézet vezetője fogadta.

Az Ögbeler együttes mongol népdalokkal üdvözölte a mongol elnököt, majd dr. Mezey Barna és dr. Dezső Tamás tartott köszöntő beszédet.

Ezt követően C. Elbegdordzs megnyitotta a Mongol és Belső-ázsiai Tanszék mellett a mongol állam anyagi támogatásával létrehozott Mongolisztikai Kutatóközpontot, valamint értékes könyvcsomagot és 10 000 euró értékben technikai eszközöket adományozott.

Mongol állami kitüntetésben és elismerésben részesítette továbbá dr. Birtalan Ágnes tanszékvezetőt, dr. Sárközi Alicet, dr. Szilágyi Zsoltot, Bíró Józsefet és Avar Ákost, s ösztöndíjat ajánlott fel két hallgatónak.

Az elnök beszédében hangsúlyozta a mongolok és a magyarok közös kulturális gyökereit, s kifejezte elismerését a mongolisztika magyarországi művelőinek.


================================================================


Együttműködési megállapodás a Nishogakusha Egyetemmel

2014. szeptember 19.

Kétoldalú együttműködési megállapodást írt alá ünnepélyes keretek között a Nishogakusha Egyetem és az ELTE. Az aláírási ceremónián a Nishogakusha Egyetem részéről Prof. Dr. Watanabe Kazunori, a Nishogakusha Egyetem Rektora, Konishi Akinori, a Nishogakusha Egyetem Nemzetközi Osztályának vezetője, Prof. Dr. Yamabe Susumu, a Japán Kanbun Oktatás és Kutatás Tanszékének vezetője, az ELTE részéről Prof. Dr. Erdődy Gábor, a Nemzetközi Ügyek Rektorhelyettese, Horváth Anita, a Rektori Hivatal Nemzetközi Képzési és Mobilitási Osztályának koordinátora, Prof. Dr. Hamar Imre, a Távol-keleti Intézet Igazgatója és Japán Tanszék vezetője, Dr. Yamaji Masanori, a Japán Tanszék nyugalmazott tanszékvezetője és Dr. Zentai Judit, a Japán Tanszék oktatója vett részt.

Az aláírási ceremónia során mindkét fél ismertette történelmét, szellemiségét, valamint jelenlegi szervezeti felépítését. A felek egyetértettek abban, hogy mindkét egyetemnek igazi értéket kell képviselnie, amelyhez elengedhetetlen, hogy komoly múltra visszatekintő tradíciók ápolása mellett új dimenziókat is megnyissanak. Ennek értelmében szó esett többek között a megállapodásban rögzített jövőbeli együttműködési lehetőségekről, a lehetséges közös kutatási területekről, amelyek hozzájárulnak ahhoz, hogy a két ország közötti kulturális kapcsolat még szorosabbá váljon a jövőben.

================================================================


A Japán Alapítvány vezetői szintű látogatása Intézetünkben

2014. augusztus 29.

Augusztus 29-én Intézetünkbe látogatott Shiozawa Masayo asszony, a Japán Alapítvány Európai, Közel-Keleti és Afrikai Szekciójának vezetője, a Japanológia és Intellektuális Kapcsolatok Részlegének igazgatója. Az igazgató asszonyt elkísérte Iwanaga Emi, a Japán Alapítvány budapesti irodájának igazgatója, Miyake Shota igazgatóhelyettes és Bognár Péter kulturális kapcsolatokért felelős előadó is. A vendégeket Dr. Hamar Imre, a Távol-Keleti Intézet igazgatója és Dr. Szabó Balázs, a Japán Tanszék tanszékvezető-helyettese fogadták.

Az eszmecsere során Dr. Hamar Imre röviden tájékoztatta a vendégeket az Intézet jelenlegi oktatási, szervezeti struktúrájáról, illetve köszönetet mondott a Japán Alapítványnak az eddigi sok segítségért. Az Alapítvány részéről felvetették, hogy az idén tavasszal egyetemünkkel közösen szervezett, igen sikeres japanológiai konferenciát jövőre is szeretnék megvalósítani, amihez Dr. Hamar Imre örömmel ígérte meg a Távol-Keleti Intézet együttműködését.

================================================================


A Jōsai Egyetem delegációjának látogatása Intézetünkben

2014. június 17.

Június 17-én a Jōsai Egyetem és a Jōsai Nemzetközi Egyetem képviseletében a Távol-Keleti Intézetbe látogatott Prof. Ishida Masumi, a Jōsai Nemzetközi Egyetem rektorhelyettese, a Nemzetközi Pedagógiai Központ igazgatója, illetve Prof. Sugibayashi Kenji, a Jōsai Egyetem rektorhelyettese, a Gyógyszerészeti Kar dékánja. A japán küldöttséget Dr. Pál Ferenc külügyi dékánhelyettes, Dr. Hamar Imre, a Távol-Keleti Intézet igazgatója, Bélik Márton, a Rektori Hivatal Nemzetközi Képzési és Mobilitási Osztályának vezetője és Dr. Szabó Balázs, a Japán Tanszék tanszékvezető-helyettese fogadta. A megbeszélésen részt vettek a Jōsai Egyetem egyéves ösztöndíját elnyert hallgatók is.

A tárgyaláson a két egyetem, illetve az ELTE Távol-Keleti Intézetének és az Intézet Japán Tanszékének ismertetése után a jövőbeli együttműködési lehetőségekről volt szó, különös tekintettel egy esetleges közös képzés kialakításának esélyeiről.

================================================================


A Magyar Érdemrend tisztikeresztjével tüntették ki Dr. Bartos Hubát

2014. március 18.

Az OTKA Társadalom- és Bölcsészettudományi Kollégiumának titkáraként folytatott példaértékű tevékenysége elismeréseként, továbbá a társadalom- és bölcsészettudományi alapkutatásokat támogató, széles körű tudományszervező munkájáért vehette át a Magyar Érdemrend tisztikeresztjét Bartos Huba, az MTA Nyelvtudományi Intézet osztályvezetője, az ELTE Bölcsészettudományi Kar Kínai Tanszék egyetemi docense.

"Felemelő érzés és nagy megtiszteltetés egy ilyen magas kitüntetés. Az elismerés azonban mindazokat a munkatársakat is megilleti, akikkel éveken át együtt dolgoztam az OTKA-ban, hiszen ezt a feladatkört kizárólag csapatmunkában lehetett megfelelő színvonalon ellátni" -– fogalmazott Bartos Huba.

A Magyar Érdemrend tisztikeresztjével tüntették ki Dr. Bartos Hubát A Magyar Érdemrend tisztikeresztjével tüntették ki Dr. Bartos Hubát

================================================================


Megnyílt az ELTE Buddhizmus-kutatás Központja

2013. október 28.

A 2012. decemberi szenátusi döntést követően 2013. október 28-án hat neves japán buddhológus professzor, a velük a „Faith in Buddhism” kétnapos buddhológia szimpóziumra érkező japán és kínai buddhológus PhD hallgatók, Dr. Dezső Tamás dékán úr, Dr. Déri Balázs, a Vallástudományi Központ vezetője, az ELTE buddhológus PhD hallgatói, valamint a Távol-keleti Intézet munkatársai részvételével megtartott ünnepélyes megnyitóval hivatalosan is megkezdte kutatási és oktatási munkáját az ELTE Buddhizmus-kutatás Központja.

A megnyitón Dr. Hamar Imre – a Távol-keleti Intézet igazgatója, a Központ vezetője - tájékoztatta a jelenlévőket a buddhizmus-kutatás múltjáról és jelenéről az ELTE-n. Köszönetét fejezte ki Dr. Dezső Tamás dékán úrnak (a Központ létrehozásához nyújtott támogatásáért), a Khyentse Alapítványnak (mely egy fő kutatói státusz biztosításával támogatja a Központ működését) és a Komatsu Chiko Alapítványnak (melynek támogatásából megvalósult a Központ működéséhez szükséges berendezések, eszközök beszerzése).

Dr. Dezső Tamás méltatta a Kar eddigi kelet-kutatásait - kiemelve a buddhizmus-kutatás fontosságát - és a Központ fejlesztéséhez szükséges további támogatásáról biztosította a jelenlévőket. A résztvevő japán professzorok képviseletében Dr. Kimura Kiyotaka, a Tsurumi Egyetem rektora, a Tokyo Egyetem volt Indológia-Buddhológia tanszékvezetője, emeritus professzora, valamint Dr. Robert F. Rhodes, az Otani Egyetem Bölcsészettudományi Karának dékánja örömét fejezte ki a Központ megnyitása alkalmából. Mindketten nagyra értékelik a Távol-keleti Intézet központi szerepét a Közép-kelet Európai régió buddhizmus-kutatásban és reményüket fejezték ki, hogy a Központ révén tovább erősödik az egyetemközi együttműködés.

A megnyitót követő ünnepi fogadáson Dr. Dezső Tamás átadta Kimura és Rhodes professzor uraknak az Eötvös Loránd születésének 150.évfordulója alkalmából kibocsátott ezüst emlékpénzérmét.

Dr. Yamaji Masanori ny. egy. docens
tudományos főtanácsadó
Buddhizmus-kutatás Központja

================================================================


Ye Qiuyue "summa cum laude" minősítéssel védte meg doktori értekezését

2013. december 10.

A sinológiai doktori programban december 20-án rendezték Ye Qiuyue Pronunciation Problems of Hungarian University Students Learning Chinese: Analysis, Causes and Possible Solutions című doktori értekezésének nyilvános vitáját. A bizottság elnöke Hamar Imre, titkára: Kósa Gábor, tagjai: Salát Gergely, Csoma Mózes. A jelölt opponensei Pap Melinda és Csibra Zsuzsa voltak, témavezetője Bartos Huba.

Az utóbbi években számos kínai diák nyert felvételt a sinológiai doktori programba, közülük elsőnek Ye Qiuyue készült el a doktori értekezésével, aki 2008 óta él Magyarországon, először a Magyar-kínai Két Tanítási nyelvű Általános Iskolában tanított kínai nyelvet, majd az ELTE Konfuciusz Intézetben, s 2011-től az ELTE Kínai Tanszékének a lektora. Ye Qiuyue dolgozata úttörő jellegű a magyar sinológiában, mert ez az első dolgozat, amely a kínai nyelvtanítás kérdéseivel foglalkozik.

A megszerezhető 30 pontból a jelölt 28-at kapott, így 93 százalékkal summa cum laude minősítéssel védte meg doktori értekezését. Gratulálunk!


================================================================

Megkaptuk az "Év Konfuciusz Intézete" díjat

2013. december 7.

Pekingben, a Konfuciusz Intézetek 8. Konferenciájának nyitónapján mintegy 2200 résztvevő – közöttük az ELTE delegációt vezető Erdődy Gábor egyetemi tanár, rektorhelyettes, Hamar Imre egyetemi tanár, a Távol-Keleti Intézet és az ELTE Konfuciusz Intézet igazgatója, valamint Hudecz Ferenc egyetemi tanár, akadémikus, az ELTE korábbi rektora – hallgatta meg az idén kinevezett
Liu Yandong miniszterelnök-helyettes nagy érdeklődéssel várt beszédét.

A miniszterelnök helyettes asszony bejelentette, hogy az új kínai kormány elfogadta a 2020-ig terjedő időszakra vonatkozó stratégiai tervét és beszámolt – többek között – arról is, hogy a kinai kormány kiemelt prioritása az oktatás, a felsőoktatás, a tudományos kutatás és a kultúra támogatása.

A megnyitó ünnepségen adták át a 2013. évi kiválósági díjakat. Az ELTE Konfuciusz Intézete, 2006. december 7-i megalakulása óta immár második alkalommal nyerte el a kitüntető és igen kompetitív elismerést, amelyet
Hamar Imre sinológus, az Intézet igazgatója vett át Liu Yandong miniszterelnök-helyettestől.

Az ELTE partnere, a pekingi Beijing Foreign Studies University (BFSU), amely Kina legnagyobb, 16 ország 20 egyetemére kiterjedő Konfuciusz hálózatát építette ki, elnyerte a legjobb kínai partner egyetem címet.

A “Reflect Back, Look Forward” címmel megrendezett konferencián beszédet mondott a felsőoktatásért felelős oktatási miniszterhelyettes, Prof. Hao Ping, akit a közelmúltban az UNESCO 37. Általános konferenciájának elnökévé választottak és e funkciójában Bogyay Katalin nagykövetet, a 36. Általános konferencia magyar elnökét követi. Érdemes megje¬gyezni, hogy az ELTE Konfuciusz Intézet létrehozásakor Hao Ping, volt a BFSU rektora és Bogyay Katalin pedig tagja volt annak a magyar delegációnak, amely részt vett Pekingben az alapítási ceremónián.

A konferencia második napján, Hudecz Ferenc egyetemi tanár, a Konfuciusz Intézetek hálózat Igazgatótanácsának tiszteletbeli tagja - felkérésre - előadást tartott a “The Achievement of Translating and Publishing Chinese and Foreign Cultural Readings” szekcióban a fordítás és az interpretáció kiemelt jelentőségéről, felelősségéről a kultúrák közötti autentikus párbeszéd kialakításában. Előadását Csongor Barnabás professzornak, az ELTE nyugalmazott tanárának ajánlotta, akinek életműve szorosan összefügg a kínai irodalom Magyar nyelvű megjelenésével, és aki a közelmúltban ünnepelte 90. születésnapját.