ELTE Távol-keleti Intézet, Budapest

1088 Budapest Múzeum krt. 4/F
Telefon: 411-6550
tavolkeletint@btk.elte.hu

 

A Kínai szak oktatói

Prof. Dr. Hamar Imre

Prof. Dr. Hamar Imre

tanszékvezető, egyetemi tanár

E-mail: hamar.imre@konfuciusz.elte.hu
Iroda: Múzeum körút 4. „F” épület 15/4
Telefon: 06 (1) 411 6500/2954 mellék
Fogadóóra: HÉTFŐ 13.00-14.00, SZERDA 16.00-17.00 Előzetes egyeztetés alapján

1992-ben végzett az ELTE-n kínai-tibeti szakon, 1997-ben szerzett kandidátusi fokozatot (Ph.D.), 2004-ben habilitált, 2008-tól egyetemi tanár. 2002 óta a Kínai Tanszék vezetője, 2008 óta a Távol-keleti Intézet igazgatója, 2012-től a Japán Tanszék vezetője. 2006-tól vezeti az ELTE Konfuciusz Intézetét. Fő szakterülete a kínai vallások és filozófiák, különösen a kínai buddhizmus. A középkorban virágzó kínai buddhista iskola, a huayan történetét és filozófiáját kutatja. A kínai szakon kínai vallástörténetet tanít az alapképzésben, klasszikus kínai szövegek olvasását és kínai buddhizmust a mester és a doktori képzésben. Fulbright ösztöndíjjal a Virgina Egyetemen oktatott és kutatott egy évig, Numata vendégprofesszorként a Hamburgi Egyetemen tanított egy szemesztert. 2010-ben megkapta a Pro Universitate kitüntetés arany fokozatát, 2011-ben Kínában a „kiváló Konfuciusz Intézet igazgató” díjjal ismerték el munkáját.

Főbb publikációi:
• Kínai buddhizmus a középkorban -- Cs’eng-kuan élete és filozófiája, Balassi Kiadó 1998;
• Buddha megjelenése a világban, Balassi Kiadó, 2002;
• A Religious Leader in the Tang: Chengguan’s Biography. The International Institute for Buddhist Studies Tokyo, 2002;
• Reflecting Mirrors: Perspectives on Huayan Buddhism, (szerk.) Harrassowitz Verlag, 2007.


Dr. Bartos Huba

Dr. Bartos Huba

egyetemi docens

E-mail: bartos@caesar.elte.hu
Iroda: Múzeum körút 4. „F” épület 15/7
Telefon: 06 (1) 411 6500/2028 mellék
Fogadóóra: SZERDA 12.15-13.15 - Előzetes egyeztetés alapján

Az MTA Nyelvtudományi Intézetben tudományos főmunkatárs, osztályvezető. 1992-ben angol–kínai, 1995-ben elméleti nyelvészet szakon szerzett diplomát az ELTE-n, majd ugyanitt szerezte doktori (Ph.D.) fokozatát 2000-ben. Az ELTE kínai szakán 1997 óta tanít részmunkaidőben, 2007 óta egyetemi docens, 2011 óta a japán filológia doktori program vezetője. Szakterülete az elméleti nyelvészet, azon belül különösen a szintaxiselmélet, valamint annak kapcsolata a morfológiával és a szemantikával. Munkáiban a kínai nyelv rendszerének számos kérdésével foglalkozott. Az ELTE-n modern kínai nyelvtant, nyelvészetet, valamint japán nyelvészetet tanít. 2003 és 2008 között a European Association of Chinese Linguistics (EACL) elnökségi tagja, 2003-tól 2006-ig alelnöke volt. 2002-ben az MTA Ifjúsági Díját, 2003-ban az MTA Bolyai Plakettjét nyerte el.

Főbb kínai tárgyú publikációi:
• ‘Locating the Subjects in Mandarin Chinese.’ Acta Orientalia Hungarica 56 (2003): 149–172;
• ‘Chinese linguistics in Eastern Europe: A historical overview.’ In: R. Sybesma et. al. (eds.), Encyclopedia of Chinese Language and Linguistics. (Brill, Leiden; megj.a.);
• ‘The V-copy construction in Mandarin: A case temporarily reopened.’ In: Hu, Jianhua & Haihua Pan (eds.), Interfaces in Grammar. (Benjamins, Amsterdam/Philadelphia; megj.e.).


Kósa Gábor (PhD)

Dr. Kósa Gábor

egyetemi docens

E-mail: kosa.gabor@btk.elte.hu
Iroda: Múzeum körút 4. „F” épület 15/1
Telefon: 06 (1) 411 6500/2027 mellék
Fogadóóra: PÉNTEK 15.00-16.00 Előzetes egyeztetés alapján

egyetemi docens Az Eötvös Loránd Tudományegyetem angol (1995) és kínai (1997) szakán szerzett diplomát, doktori disszertációját 2006-ban védte meg ugyanott. 1997–2008 között a Tan Kapuja Buddhista Főiskolán tanított. 2009-től adjunktus az ELTE Kínai Tanszékén, ahol klasszikus kínai nyelvet, az ókori és középkori Kína történelmét, valamint kínai filozófia- és vallástörténetet oktat. Kósa Gábor elnyerte a Japan Society for the Promotion of Science (2008–2009), illetve a taiwani Chiang Ching-kuo Foundation for International Scholarly Exchange (2010–2012) posztdoktori ösztöndíját. Főbb kutatási területe a kínai mitológia (elsősorban a kozmogóniai mítoszok), az ókori kínai wu (sámánisztikus) praxisok és a kínai manicheizmus.

Az elmúlt évek néhány fontosabb publikációja:

• “The protagonist-catalogues of the apocryphal Acts of Apostles in the Coptic Manichaica –– a re-assessment of the evidence” [in Bechtold E., Gulyás A. and Hasznos A. (eds.) 2011. From Illahun to Jeme. Studies Presented to Professor Ulrich Luft. Oxford: Archaeopress, 107–119];

• “Atlas and Splenditenens in the Cosmology Painting.” In: Michael Knüppel und Luigi Cirillo (eds.) 2012. Gnostica et Manichaica. Festschrift für Aloïs van Tongerloo. Anläßlich des 60. Geburtstages überreicht von Kollegen, Freunden und Schülern. (Studies in Oriental Religions 65.) Wiesbaden: Harrassowitz, 63–88.

• “Translating the Eikōn. Some considerations on the Relation of the Chinese Cosmology Painting to the Eikōn.” In: Laut, Jens Peter / Röhrborn, Klaus (Hrsg.) 2014. Vom Aramäischen zum Alttürkischen. Fragen zur Übersetzung von manichäischen Texten. Vorträge des Göttinger Symposium vom 29./30. September 2011. Berlin, New York: De Gruyter (Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen, N. F.), 49–84.

• “Buddhist Monsters in the Chinese Manichaean Hymnscroll and the Pumen chapter of the Lotus sūtra.The Eastern Buddhist 44 (2014) 27–76.

• “Two Manichaean Judgment Scenes ― MIK III 4959 V and the Yamato Bunkakan Sandōzu painting.” In: Richter, Siegfried G. and Charles Horton and K. Ohlhafer (eds.) 2015. Mani in Dublin: Selected Papers from the Seventh International Conference of the International Association of Manichaean Studies in the Chester Beatty Library, Dublin, 8–12 September 2009. (Nag Hammadi and Manichaean Studies) Leiden: Brill, 196‒227.

• “The Iconographical Affiliation and the Religious Message of the Judgment Scene in the Chinese Cosmology Painting.” In: Zhang Xiaogui 张小贵 (chief editor),Wang Yuanyuan 王媛媛 and Yin Xiaoping 殷小平 (eds.) 2015. San yi jiao yanjiu –– Lin Wushu jiaoshou guxi jinian wenji 三夷教研究——林悟殊教授古稀纪念文集 (Researches on the Three Foreign Religions –– Papers in Honour for Prof. Lin Wushu on His 70th Birthday.) Lanzhou: Lanzhou Daxue Chubanshe (Ou-Ya lishi wenhua wenku 欧亚历史文化文库》[Treasures of Eurasian History and Culture]), 77–161.

• “The Book of Giants tradition in the Chinese Manichaica.” In: Goff, Matthew – Stuckenbruck, Loren – Morano, Enrico (eds.) 2016. Ancient Tales of Giants from Qumran and Turfan: Proceedings of an International Conference at Munich, Germany (June 6-8, 2014). (Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament) Tübingen: Mohr Siebeck, 145–186.


Dr. habil. Salát Gergely

Dr. habil. Salát Gergely

egyetemi docens

E-mail: salat.gergely@btk.elte.hu
Iroda: Múzeum körút 4. „F” épület 15/8
Telefon: 06 (1) 411 6500/2023 mellék
Fogadóóra: HÉTFŐ 13.15-14.00 Előzetes egyeztetés alapján

2001-ben végzett az ELTE kínai szakán. 2006-ban szerzett PhD fokozatot, 2012-ben habilitált. 2007-től egyetemi adjunktus. Az ELTE kínai szakán kínai nyelvet, történelmet, irodalomtörténetet és politikát tanít. Fő szakterülete az ókori kínai jogtörténetet, elsősorban a Qin- és Han-dinasztia büntetőjoga. Emellett foglalkozik mai kínai politikával, Kína nemzetközi kapcsolataival is. 2007–2010 között Bolyai János kutatási ösztöndíjban részesült. 2013 óta a PPKE docense. Az ELTE Konfuciusz Intézet Modern Kína-kutatási Központjának vezetője, a Konfuciusz Krónika főszerkesztője

Főbb publikációi:
• Büntetőjog az ókori Kínában – Qin állam törvényei a shuihudi leletek alapján, Balassi Kiadó, 2003;
• A régi Kína története, ELTE Konfuciusz Intézet, 2010.


Dr. Pap Melinda

Dr. Pap Melinda

egyetemi adjunktus

E-mail: pap.melinda@btk.elte.hu
Iroda: Múzeum körút 4. „F” épület 15/8
Telefon: 06 (1) 411 6500/2025 mellék
Fogadóóra: SZERDA 10.00-12.00

2007-ben végzett az ELTE-n kínai szakon, majd 2011-ben szerzett doktori fokozatot (Ph.D.) az ELTE Sinológia doktori programján. 2008 óta tanít az ELTE Kínai Tanszékén. Fő szakterülete a kínai vallások és filozófiák, ezen belül különösen a kínai buddhizmus. A kínai buddhizmus tiantai iskolájának történetét és filozófiáját kutatja. A kínai szakon modern kínai nyelvet, kínai buddhizmust és régi kínai irodalmat tanít.

Főbb publikációi:

„Énünk és a világ: A Tang-kori tiantai filozófia tükrében” In: Csibra Zsuzsanna (szerk.): Művészet, vallás, kultúra: Sinológiai tanulmányok Miklós Pál emlékére. Budapest: ELTE Konfuciusz Intézet, 2019 pp. 43-62.

„A Shang- és Nyugati Zhou-kor vallása.” In: Simon-Székely Attila (szerk.): Lélekenciklopédia: A lélek szerepe az emberiség szellemi fejlődésében. IV. kötet: Ázsia, Amerika és az újvallások lélekvilága. Budapest: Gondolat Kiadó, 2019 pp. 25-56.

• „The Concept of Faith in Zhanran’s Diamond Scalpel Treatise” In: Hamar Imre – Takami Inoue (szerk.): Faith in Buddhism. Budapest: ELTE Távol-keleti Intézet, 2016. pp. 49-66.;

• „A mahāyāna Mahāparinirvāṇa sūtra tiantai értelmezése: A gyémánt penge című értekezés címének eredete és jelentésrétegei” In: Távol-keleti Tanulmányok 2015., Budapest: Távol-keleti Intézet, 2016., pp. 7-29.;

• „A kínai buddhizmus története” In: Hidas Gergely – Szilágyi Zsolt (szerk.): Buddhizmus. Budapest: Magyar Vallástudományi Társaság; L'Harmattan, 2013. pp. 121-140

• „A buddha-természet fogalmának megjelenése és korai értelmezései a kínai buddhizmusban a lefordított sūtrák és értekezések tükrében”. In: Távol-keleti Tanulmányok 2010/1. Budapest: Távol-keleti Intézet, 2010., pp. 31-73.


Ye Qiuyue  叶秋月lektor

Ye Qiuyue 叶秋月

lektor

E-mail: yezi0823@gmail.com
Iroda: Múzeum körút 4. „F” épület, 1.emelet/17
Telefon: 06 (1) 411 6500/5776 mellék
Fogadóóra: SZERDA 15.30-16.30

1999-ben a Tianjini Tanárképző Egyetemen szerzett BA diplomát kínai szakon, 2009-ben a Huadong Tanárképző Egyetemen kap MA diplomát pedagógiából. Jelenleg az ELTE sinológiai doktori programjának doktorandusza. 2007-2008-ig Taizhou 1. Számú Középiskolájának kínai tanára. 2008-2010-ig a Magyar-Kínai Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában, 2010-2011-ig az ELTE Konfuciusz Intézetben , 2011-től a Kínai Tanszéken tanít. Kutatási területe a kínai nyelvtanítás módszertana.

Főbb publikációi:
• 解读周邦彦的<解语花>,中学语文教学,2002.
• <绿>教案,中学语文教学参考,2004.
• Kínai nyelvkönyv magyaroknak 1. kötet, 2011
• Kínai nyelvköny magyaroknak 2. kötet, 2012


Li Hong

lektor


Iroda: Múzeum körút 4. „F” épület, 15/9
Telefon: 06 (1) 411 6500/5236 mellék