ELTE Távol-keleti Intézet, Budapest

1088 Budapest Múzeum krt. 4/F
Telefon: 411-6550
tavolkeletint@btk.elte.hu

 

opac.elte.hu

A Távol-keleti Intézet Könyvtára

Cím: Múzeum krt. 6-8. alagsor 126.
E-mail: far_eastern_library@btk.elte.hu
Honlap: konyvtar.elte.hu/hu/node/225
Könyvtáros: Major Kornélia


Nyitva tartás:
hétfő 11-15
kedd-csütörtök: 9-15
péntek:zárva

Bemutatkozás

az ELTE BTK Kelet-ázsiai Intézet könyvtára

A Távol-keleti Intézet Könyvtára (akkor még az Orientalisztikai Intézet Könyvtárának kelet-ázsiai állományaként) 2001-ben költözött a mai helyére, a BTK Múzeum körúti főépületének alagsorába. Itt, a hátsó, raktári rész mellett, lehetőség nyílt egy tágas, 24 főt befogadó olvasóterem kialakítására, ahol két számítógép is az olvasók rendelkezésére áll, valamint wifi kapcsolat is biztosított. 2008-ban a raktári részben tömör raktári rendszer került kiépítésre.

A 2008-ban megalakult Távol-keleti Intézetnek a Belső-ázsiai Tanszék is tagja lett, így jelenleg a könyvtárnak öt fő gyűjteménye van: kínai, japán, koreai (kb. 1200 kötet), délkelet-ázsiai (kb. 800 kötet) és belső-ázsiai (kb. 10 ezer kötet). Ez utóbbi külön helyiségben, a 4/b épület emeletén található. Az összállomány mintegy negyvenezer kötet, a kurrens folyóiratok száma negyvennégy.

Történet

A 2. világháború során Távol-keleti Intézet (akkor Kelet-ázsiai Intézet) Könyvtárának állománya szinte teljesen elpusztult, a gyarapítást szinte a nulláról kellett kezdeni. Nagy lökést adott ennek a Kínai Népköztársaság kikiáltása, és a magyar-kínai kulturális kapcsolatok felélénkülése. A Kínai Népköztársaság jelentős könyvadományokkal járult a könyvtár állományának a bővítéséhez. Könyvtárunk jelenleg is részt vesz a Shanghai Könyvtár „Window on Shanghai” elnevezésű könyvadományozási programjában, valamint többször is elnyerte a tajvani Chiang Ching-kuo Foundation „Library Acquisition Grant”-jét. A japán gyűjtemény jelentősebb gyarapítása a diplomáciai kapcsolatok felvétele után indulhatott meg az 1950-es évek végétől. A Japán Alapítvány és a Komacu Csikó Alapítvány azóta is értékes adományokkal támogatják a könyvtár fejlesztését. A koreai gyűjtemény alapját a Koreai Népi Demokratikus Köztársaságtól az 1950-60-as években kapott 2-300 kötetnyi könyv jelentette. Az 1990-es évek második felétől aztán a dél-koreai Korea Foundation könyvadományozási programja keretében folyamatosan támogatja könyvtárunkat. A délkelet-ázsiai gyűjtemény magját az a párszáz kötet alkotta, amelyet a Vietnámi Demokratikus Köztársaságtól kaptunk az 1970-es években. Ezt egészítette ki Jelen János adománya a Délkelet-ázsiai Központ megalakulásakor.

Jelentős könyvhagyatékok is találhatók az állományban: Tőkei Ferenc (1930-2000) akadémikus, sinológus, Szegő László sinológus, Ecsedy Ildikó (1938-2004) sinológus és Fukuda Hideichi (1932-2006) professzor könyvhagyatéka, valamint Éliás Béla, az MTI egykori pekingi tudósítójának kelet-ázsiai témájú könyvei (összesen kb. 7 ezer kötet).

Kölcsönzés

A könyvtárból az Intézet oktatói és beiratkozott hallgatói kölcsönözhetnek, ugyanakkor az alapszolgáltatásokat (helybenolvasás, tájékoztatás, katalógushasználat) bárki, nem csak az egyetem polgárai, igénybe veheti. A folyóiratok nem kölcsönözhetők, s az olvasóteremben elhelyezett dokumentumok is csak helyben használhatók.

Katalógus

Hagyományos cédulakatalógus a kínai és japán gyűjteményről (betűrendes és tematikus) áll rendelkezésre, a katalógus építését 2004 végén lezártuk. A számítógépes feldolgozás 1997-ben indult az ELTE Egyetemi Könyvtár irányításával, akkor még a HORIZON integrált könyvtári rendszer segítségével. Az ELTE 2010-ben megvásárolta az ALEPH könyvtári rendszert, ami lehetővé teszi a dokumentumok eredeti írásrendszerben történő feldolgozását is, így, Magyarországon egyedülálló módon könyvtárunkban a kínai, japán, koreai és mongol nyelvű dokumentumokról átírásban és eredeti írásrendszerben is készül bibliográfiai leírás.


Belső-ázsiai gyűjtemény

Cím: Budapest,1088 Múzeum krt. 4/b. 1. em. 233. szoba
Telefon: (06)-(1)-410-69-00/2096

Mivel könyvtáros nincs, a könyvtár csak előzetes időpont egyeztetéssel látogatható!
A gyűjtemény anyaga: mongol, tibeti kollekció. A tibeti gyűjteménynek elkészült a katalógusa.