ELTE Institute of East Asian Studies

1088 Budapest Múzeum krt. 4/F
411-6550
tavolkeletint@btk.elte.hu

 

Korean Studies

Dr. Mecsi Beatrix

Dr. habil Beatrix MECSI

Head of the Korean Studies Department
Institute of East Asian Studies, at Eötvös Loránd University, Budapest

E-mail: mecsi.beatrix@btk.elte.hu
Office: Múzeum körút 4. “B”, 227.
Telephone: 06 (1) 411 6500/2198 mellék

Beatrix Mecsi is an art historian with a specialization in East Asian Art. She has studied European Art History, Japanese and Korean Studies in Eötvös Loránd University (ELTE) in Budapest. After finishing her MA degrees (Art History 1998 and Japanese Studies 1999), she went to England and obtained her PhD degree at the University of London, School of Oriental and African Studies (SOAS) in the Department of Art and Archaeology. Her research interests include religious iconography in East Asia, text-image relationships, art theory and contemporary art. She won the Pro Scientia golden medal bestowed by the Hungarian Academy of Sciences for outstanding research in 1999, and other prizes with her essays in art history. She taught at the University of London (SOAS) and also taught MA classes at the Sotheby’s Institute in London, as well as delivering the “Comparative East Asian Art” course at Yonsei University in Seoul, Korea between 2006 and 2008. She completed her habilitation in 2009 in the field of East Asian art history. Currently she is the head of the Korean Studies Department, Institute of East Asian Studies, at Eötvös Loránd University, Budapest.

Main publications:
• “The Power on Images on Texts Re-Examined: The Case of Bodhidharma’s Crossing and the Mass-Consumtion of Bodhidharma-images in Japan and Contemporary South Korea.” Oriental Archive (Archiv Orientalní), Quarterly Journal of African and Asian Studies, Oriental Institute, Prague, ISSN 0044-8699, Volume 76/ 2008, pp. 217–249. (awarded as the best article)
• “Bodhidharma in China, Korea and Japan: Models for representations and commercialization of the legendary founder of Chan Buddhism in East Asia.” FACE TO FACE, Global Art Monograph Series. Artistic Studies Research Center, Faculty of Fine Arts, University of Lisbon. edited by Rui Oliveira Lopes. 2014:16–50.
• MECSI, Beatrix – FAJCSÁK, Györgyi (eds.): A Hajnalpír Országa. Koreai Művészet a 18–19. században. Budapest: Hopp Ferenc Kelet-ázsiai Művészeti Múzeum, 2012.
• MECSI, Beatrix – FAJCSÁK, Györgyi (eds.): Land of the Morning Calm. Korean Art in the 18-19th centuries. Budapest: Ferenc Hopp Museum of Eastern Asiatic Art, 2012.
• 한국의 미술 역사를 쓰기 : 일본 식민지 시대의 영향 (“Writing art histories of Korea: The Impact of the Japanese Colonial Era”), VISUAL (Annual publication by the Center for Visual Studies, School of Visual Arts), Korea National University of Arts, Seoul, 2011 Vol.8. pp. 49–74.
• “Bodhidharma in Contemporary South Korea: The Founder of Chan Buddhism from Sacral to Popular Culture.” In: Geetha Govindasamy, Park Chang Kyoo, Tan Soo Kee (eds.) KOREAN AFFAIRS: A CONTEMPORARY VIEW. Kuala Lumpur: Perpustakaan Negara Malaysia 2010. pp. 135–147. (ISBN:978-967-5148-83-5)
• “Dokseong: Korea's Mysterious Lonely Saint.” In: Mélanges offerts à Marc Orange et Alexandre Guillemoz. Cahiers d’Études Coréennes 8. Paris: Institut d’Études Coréennes, Collège de France pp. 357–365. (2010) (ISSN 0769-7295)
• “Dokseong, Naban jonja or Pindola? The mysterious buddhist hermit in Korea’s monasteries.” 국제고려학 13. International Journal of Korean Studies Korea, Seoul, 2010. pp. 355–363.
• “Az „Átkelés a nádszálon” legenda eredetének kérdéséről.” Távol-keleti Tanulmányok, Távol-keleti Intézet, Budapest, 2009/2, pp. 103–122.
• “Writing Art Histories of Korea: Impact of the Japanese Colonial Era.” CIHA Conference (Comité International d’Histoire de l’Art), special issue, Acta Historiae Artium Akadémiai Kiadó, Budapest, 2008, pp. 187–192.
• “East Asian Art from Western Point of View: The Case of Bodhidharma, the Founder of Zen Buddhism.” Acta Historiae Artium, Tomus XLVIII, 2007, Akadémiai Kiadó, Budapest, pp. 329–339.


Dr. Alíz Horváth

Dr. Alíz Horváth

E-mail:
Iroda: Múzeum körút 4. B épület
Telefon:
Fogadóóra:

Aliz Horvath recently completed her PhD in East Asian Languages and Civilizations at the University of Chicago. She also holds a dual MA degree in Japanese and Chinese philology and an additional BA in Korean and Finnish language and has spent multiple years in these four areas as a scholarship holder. She is interested in the mechanisms of transnational flows in Japan, China, and Korea, as well as the dynamics of intellectual history, cultural history, and history writing. She enjoys experimenting with interdisciplinary solutions and novel methods, such as digital tools, to explore innovative approaches to the study of East Asia. She is particularly enthusiastic about data visualizations and actively advocates for diversity and inclusion in digital humanities through the promotion of non-Western perspectives. She teaches across the Japanese, Chinese, and Korean programs at all levels from introductory East Asian history courses to more specialized graduate modules on transnational Asia and digital humanities.
Website: https://sites.google.com/view/alizhorvathphd/
Podcast: humanistathepodcast.com


Kovács Ramóna

Kovács Ramóna

Iroda: Múzeum körút 4. B épület 223.
E-mail: kovacs.ramona@btk.elte.hu
Fogadóóra: HÉTFŐ 10.00-11.00

2013-ban végzett az ELTE-n keleti nyelvek és kultúrák japán szakirányon, majd 2015-ben koreanisztika szakon szerzett MA-s diplomát. Tanulmányait a Koreai Foundation ösztöndíjasaként a szöuli Sogang Egyetem Koreai Nyelvi Intézetében folytatta. 2017-ben óraadóként tevékenykedett az ELTE BTK Koreai Tanszékén, 2018-tól tanársegéd és tanszéki adminisztrátor. Jelenleg az ELTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskola Mongolisztika programjának doktorandusza. 2016 őszétől vezeti a győri Révai Miklós Gimnázium koreai nyelv és kultúra szakkörét.
Koreai nyelvi szemináriumai mellett a koreai kultúrával kapcsolatban tart órákat. Jelenleg oktatott tantárgyai közé tartozik a klasszikus koreai nyelv és írásbeliség, hagyományos koreai műveltség, modern koreai kultúra.

Főbb publikációi:

• „A modern koreai ember vallásos élete – a vallásosság és spiritualizmus ezer módja” Első Század Online XIII. évf. 1. 2014 tavasz. 91–112.
• „Pungsu – A feng shui hagyományának szerepe és befolyása a koreai történelem korszakaiban” Doma Petra – Takó Ferenc (szerk.): „Közel, s Távol” IV. Az Eötvös Collegium Orientalisztika Műhely éves konferenciájának előadásaiból. 2014. Eötvös Collegium, Budapest, 2016. 273–293.
• „A koreai konfuciánus női szerepek a Csoszon Királyság elzárkózásának időszakában (17-19. század) és a korabeli kereszténység hatása” Dr. Birtalan Ágnes (főszerk.), Csáki Nelli – Takó Ferenc (szerk.): Keleti kutatások. Tanulmányok az ELTE BTK Távol-keleti Intézet OTDK dolgozataiból. 2013–2015. ELTE BTK Távol-keleti Intézet, Budapest, 2016. 139 – 190.
• "Freedom of Koryo Women?" Blanka Ferklová, Vladislava Mazana (eds.): Korean Ways of Rebellion. Proceedings of the 3rd Conference of Young Koreanists. Prague. 2017. pp. 103-120.
„Ham, a koreai nászajándékos láda” Doma Petra - Takó Ferenc (szerk.): "Közel, s Távol" VI. Az Eötvös Collegium Orientalisztika Műhely éves konferenciájának előadásaiból. 2016. Eötvös Collegium, Budapest, 2018


Nguyen Krisztina

Nguyen Krisztina

Iroda: Múzeum körút 4. B épület 223
E-mail: krisztina.nguyen@gmail.com
Fogadóóra: PÉNTEK 10.30-11.30 Előzetes egyeztetés alapján

2014-ben végzett az ELTE-n anglisztika alapszakon, majd 2016-ban koreanisztika szakon szerzett MA diplomát. 2016-2017-ig a Korea Foundation ösztöndíjasaként a szöuli Yonsei Egyetem koreai nyelvi képzésén vett részt. Jelenleg az ELTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskola Fordítástudományi Doktori Programjának doktorandusza. Kutatási területe a koreai nyelv és fordítása. 2017-től a Koreai Tanszék óraadója. A koreai BA képzésben modern koreai nyelvet és koreai történelmet tanít.

Publikációi:

• Párhuzamok a második világháború utáni Korea és Vietnam megosztottságában és az egyesítésért folyó háborúikban. In: A Koreai-félsziget felszabadulásának és megosztottságának 70. évfordulója, szimpózium az ELTE Koreai Tanszékén. Ed. Csoma Mózes. Budapest, Eötvös Kiadó 2015. pp. 57–70.;
• The Change in the Image of Korea in Hungary in Recent Years. In: Dongyurŏbesŏŭi hangugŏmunhak yŏnguwa kyoyuk. (Kelet-európai koreai nyelv és irodalom-oktatás, illetve kutatás). Koreai Tanulmányok 21. Nemzetközi Konferenciája Budapesten. Szöul, Koryo Egyetem 2016. pp. 127–139. (Németh Nikolettával és Hanó Renátával közösen)


Németh Nikoletta

E-mail: nikoletta.89@gmail.com
Iroda: Múzeum körút 4. „B” épület 223
Fogadóóra: Csütörtök 10.30-11.30 Előzetes egyeztetés alapján

2012-ben végzett az ELTE Távol-keleti kultúrák alapszak, Japán szakirányán, majd 2015-ben japanológia, 2016-ban pedig koreanisztika szakon szerzett MA diplomát. 2016 nyarán a Koreai Dankook University nyári egyetemi programjában vett részt. 2016-tól a Koreai Tanszék megbízott oktatója. 2012 óta vezeti a Kőbányai Szent László Gimnázium japán nyelvi és kulturális szakkörét.
A koreai BA képzésben modern koreai nyelv mellett klasszikus koreai írást és koreai irodalmat tanít.

Főbb publikációi:
•A japán gyarmati uralom hatása a koreai irodalomra a XX. század első felében, in: Doma Petra – Takó Ferenc (szerk.): „Közel s távol” V., Az Eötvös Collegium Orientalisztikai Műhely éves konferenciájának előadásaiból, Komáromi nyomda és Kiadó, Budapest, 2016, pp. 103-114.
• Volbuk – nappuk írók és költők: Li Tedzsun, Li Gvangszu, Kim Ok és Im Hva (Akik önmaguktól mentek, és akiket vittek), in: Csoma Mózes (szerk.): A koreai félsziget felszabadulásának és megosztottságának 70. évfordulója, ELTE Koreai tanszék szimpóziuma, Budapest, 2015, pp. 27-42.
• The Change in the Image of Korea in Hungary in Recent Years. In: Dongyurŏbesŏŭi hangugŏmunhak yŏnguwa kyoyuk. (Kelet-európai koreai nyelv és irodalom-oktatás, illetve kutatás). Koreai Tanulmányok 21. Nemzetközi Konferenciája Budapesten. Szöul, Koryo Egyetem 2016. pp. 127–139. (Nguyen Krisztinával és Hanó Renátával közösen)


Kim Jong Nyeu

Kim Jong Nyeu Korean history and language lecturer

E-mail: rosabell6287@daum.net
Iroda: Múzeum körút 4. „B” épület 223
Fogadóóra: Előzetes egyeztetés alapján

Kim Jong Nyeu studied Korean histoy at Catholic University of Korea from 1983 to 1987. After finishing the Bachelor's degree she became a history teacher in Jinyoung high school in South Korea and taught History and Social Studies to the students. From 1995 to 1998, she studied at the Department of History, MA Degree course in Yonsei Graduate School. She studied Western European history with a specialization of German History. These days, she is interested in Korean contempory history, especially in culture and society of Korean contempory history. Currently, she is a lecturer at the Department of Korean Studies in ELTE and teaches Korean Ancient, Midieval and Contempory history to the students.


Han Heejung

Han Heejung

E-mail: bestfm11@naver.com
Iroda: Múzeum körút 4. „B” épület 223
Fogadóóra: Előzetes egyeztetés alapján

Education

2010: three months at English language Center in London, UK (study trip)
2011: BA degree of Dankook University (Major: Chemistry, Minor: business administration)
2013: MA degree of Dankook University (Department of Korean Literature, Major: Korean language education)
2017: Ph.D. degree of Dankook University (Department of Korean Literature, Major: Korean language education)

Work experiences

2012-2019: Korean language education at the Global Education Center, Dankook University
2016: Invited professor at the Global education center, Dankook University
2016-2018: Korean language education at the Department of Liberal Arts, Dankook
2018: Korean language education at the Department of Humanities, Dankook
2019-2020: Invited professor at the Korean Studies of the Department of Humanites, Eötvös Loránd University

Publication/Academic Activity

2013 국어사전에서의 품사 통용 정보 기술 방안 A study on dictionary description of world class conversions in Korean, In: Korean semantic, No. 40, 441-468.
2013 국어 품사 통용의 사전 기술 방안 연구 A study on the method of the lexicographic descriptions of the word class conversion, MA, Dankook University (thesis)
2016: 언어 사용역에 따른 접속 부사의 사용 양상 연구 A Study on the Aspects of Use of Korean Conjunctive adverbs by the Registers in Language, In: Korean semantic, No. 54, 175-202
2017: 한국어 교육을 위한 접속 표현 연구A study on conjunctive expressions for Korean language education, Ph.D, Dankook University (thesis)
2020: Near and Far Conference [X. Közel s Távol Orientalisztika Konferencia] 2020. March 5-7., Eötvös József Collegium Orientalisztika Műhely
2020: Actual situation of the Korean language teaching in Hungary and plan for its improvement (collaboration with Fajkuszné Kovács Ramóna, Eötvös Loránd University)