ELTE Távol-keleti Intézet, Budapest

1088 Budapest Múzeum krt. 4/F
Telefon: 411-6550
tavolkeletint@btk.elte.hu

 

MTA-ELTE-SZTE Selyemút Kutatócsoport


MTA-ELTE-SZTE Selyemút Kutatócsoport

A Selyemút Kutatócsoport honlapja:
http://tavolkeletiintezet.elte.hu/silkroad/A Selyemút Kutatócsoport célkitűzése az ókori, középkori és modern Selyemút sokoldalú, elsősorban filológiai, történeti és régészeti alapokon nyugvó vizsgálata. A csoport tagjai a kínai és török nyelvű forrásokkal foglalkozó sinológusok és turkológusokból, régészekből, illetve a modern Selyemúttal foglalkozókból állnak, akik interdiszciplináris megközelítéssel kívánnak a korábbinál pontosabb képet alkotni a régi és a modern Selyemút mentén zajló anyagi és szellemi jellegű interkulturális kapcsolatokról. E kapcsolatok típusainak és jellegzetességeinek részletes vizsgálata elsősorban a konkrét történeti kontextusban zajló eseményekre világít rá, másrészt, közvetett módon, analógiaként szolgálhat a globalizálódó világban végbemenő, hasonló jellegű folyamatokhoz. Kutatócsoportunk különböző diszciplínák és korszakok eredményeit integrálja munkája során, melynek a nemzetközi kutatás vérkeringésébe történő bekapcsolódás mellett fontos célkitűzése a Selyemút magyar vonatkozásainak hangsúlyozása.