ELTE Távol-keleti Intézet, Budapest

1088 Budapest Múzeum krt. 4/F
Telefon: 411-6550
tavolkeletint@btk.elte.hu

 

Mongolisztikai Kutatóközpont


A Mongolisztikai Kutatóközpont szervezeti felépítése 2014 telétől:

Vezetés:
Dr. Habil. Birtalan Ágnes, egyetemi tanár, a Mongol és Belső-ázsiai Tanszék vezetője
(birtalan.agnes@btk.elte.hu)

Munkatársak:
Dr. Teleki Krisztina, tudományos segédmunkatárs (teleki.krisztina@btk.elte.hu)
Rákos Attila, tudományos segédmunkatárs (rakos.attila@btk.elte.hu)

Cím: 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/B 1. em. 202.

Facebook: facebook.com/belsoazsia


Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Távol-keleti Intézetének Mongol és Belső-ázsiai Tanszékén 2014. októberében Mongolisztikai Kutatóközpont (Research Centre for Mongol Studies, Mongol Sudlaliin Töv) jött létre, melyet Cahiágín Elbegdordzs, mongol államfő nyitott meg magyarországi hivatalos látogatásának keretében.


Cahiagín Elbegdordzs, mongol államfő és Birtalan Ágnes a Kutatóközpont megnyitóján

Mongólia az 1990-es rendszerváltást követően megújult, s nagy figyelmet fordít a mongol kultúra ápolására, kutatására, népszerűsítésére. Az elmúlt évek gazdasági fellendülése után a mongol állam a legelsők közt a magyarországi kutatások támogatását tartotta fontosnak: a mongol államfő pénzbeli támogatást, számítástechnikai felszerelést és számos könyvkiadványt adományozott a Kutatóközpontnak, melynek működéséhez az ELTE biztosít infrastruktúrát. A Kutatóközpont szakmai megnyitójára november 12-én került sor Dr. B. Enhtüwsin, a Mongol Tudományos Akadémia elnöke, Dr. Sz. Csulún, a Történeti Intézet vezetője és számos más mongol és hazai kutató tudományos workshop-jának keretében.


Csoportkép a mongol államfő látogatásakor

A Birtalan Ágnes vezetése alatt működő Kutatóközpont álláshelyeit két fiatal kutató tölti be az első hat hónapban, melynek során hangsúlyt kap a nyugat-mongol ojrátok között végzett expedíciók (1991-2014) és a mongol buddhizmussal kapcsolatos gyűjtések (2005-2014) feldolgozása és online publikálása, egy nemzetközi workshop szervezése a mongol buddhizmus tárgykörében (ápr. 16-17.), illetve a külföldön élő mongol diaszpóra számára mongol nyelvi és kulturális online oktatási rendszer kidolgozása a budapesti Mongol Nagykövetséggel és a Magyarországi Mongolok Egyesületével együttműködve.

A Kutatóközpont megnyitása rendkívül kedvező visszhangra talált Mongóliában és a nemzetközi mongolisztikai műhelyekben.


B. Enhtüvsin, a Mongol Tudományos Akadémia elnöke és T. Gandi nagykövet asszony a Kutatóközpont előtt