ELTE Távol-keleti Intézet, Budapest

1088 Budapest Múzeum krt. 4/F
Telefon: 411-6550
tavolkeletint@btk.elte.hu

 

Ösztöndíjak Kínába

A Magyar Ösztöndíj Bizottság államközi ösztöndíja

Az ösztöndíjra kínai szakos, nappali tagozatos egyetemi és főiskolai hallgatók jelentkezhetnek. Az ösztöndíj célja egy tíz és fél hónapos részképzés Kína valamely egyetemén. A fogadó fél szállást, tandíj mentességet, egészségbiztosítást és havi ösztöndíj juttatást biztosít a hallgatók számára, a küldő fél útiköltség támogatást valamint havi ösztöndíj kiegészítést biztosít.
A pályázat minden év őszi félévében kerül meghirdetésre a Magyar Ösztöndíj Bizottság honlapján (www.scholarship.hu), a fogadó intézmények listája megtalálható a Kínai Ösztöndíj Tanács honlapján (http://www.csc.edu.cn). A hallgatók kizárólag a jogviszonyt adó intézményükön keresztül jelentkezhetnek az ösztöndíjra, ahol a pályázók tanulmányi eredményeket alapul vevő előzetes rangsorolása történik. Évente 20 magyarországi hallgató kapja meg az ösztöndíjat, ebből a MÖB az ELTE Kínai Tanszékének hallgatói számára évente 6-8 helyet biztosít.

Kínai állami ösztöndíj az Európai Unió állampolgárai számára

Az ösztöndíjra kínai nyelvet tanuló hallgatók, és a kínai nyelv iránt érdeklődők is jelentkezhetnek. A részképzés ideje alatt a hallgató mentesül a tandíjfizetés alól, ingyen szállást és havi ösztöndíj juttatást kap. Az ösztöndíjkiírás minden év tavaszi félévében jelenik meg a Kínai Ösztöndíj Tanács honlapján (http://www.csc.edu.cn), valamint a Nemzeti Innovációs Hivatal honlapján (www.nih.gov.hu). A pályázók egyénileg, a jogviszonyt adó egyetemüktől függetlenül nyújtják be a pályázatot, a Kínai Tanszék tanárai a hallgató kérésére ajánlólevelet adnak.

Konfuciusz Ösztöndíj

A HANBAN (Kínai Nyelvoktatási Tanács) minden évben meghirdeti a Konfuciusz Ösztöndíjat, amelynek segítségével a pályázók fél, egy vagy két éven át tanulhatnak ösztöndíjjal Kínában. Az ösztöndíj lehetőséget nyújt a Konfuciusz Intézetek (Tantermek) kiemelkedő diákjainak, a helyi kínai nyelvtanároknak, HSK nyelvvizsgák kiemelkedően teljesítő résztvevőinek, a „Chinese Bridge” versenyek győzteseinek, külföldi gimnazistáknak, kínai szakos diákoknak, és azok számára, akik kínai nyelvtanárrá szeretnének válni, hogy elmélyítsék tudásukat a kínai nyelvről és kultúráról. Az ösztöndíjak elbírálásánál minden esetben előnyt élveznek a HSK nyelvvizsgával rendelkező pályázók. Az ösztöndíjra jelentkezőket nem terheli regisztrációs költség, tandíj, tananyag költség, szállásköltség az egyetem campusán. Az ösztöndíjasokat egyszeri beköltözési támogatással, havi járadékkal, ambuláns orvosi ellátással és Kínában tanuló külföldi diákok számára létrehozott átfogó biztosítással is segítik. A havi juttatás mértéke; 1,400 yüan/hó az egy egyetemi évre és egy egyetemi szemeszterre szóló ösztöndíjak esetében és 1,700 yüan/hó az MA képzésen résztvevő ösztöndíjasok részére. Az egyszeri beköltözési támogatás 1500 yüan azok számára, aki egy egyetemi évig, vagy hosszabb ideig tanulnak Kínában, és 1000 yüan azon diákok esetében, akik egy egyetemi szemeszterre érkeznek Kínába. A Konfuciusz Ösztöndíjat az ELTE Konfuciusz Intézeten keresztül pályázhatják az érdeklődők.

Hanban (Confucius Institute Headquarters) launches every year the “Confucius Institute Scholarship” program to proceed to a Master’s degree in Teaching Chinese to Speakers of Other Languages (MTCSOL) or Scholarship for One-Academic-Year Students, and Scholarship for One-Semester Students. The scholarship is provided to outstanding students of Confucius Institutes (Classrooms), winners of the “Chinese Bridge” Chinese Proficiency Competitions for Foreign College Students and for Foreign High School Students, overseas local Chinese language teachers, outstanding graduates of Chinese language across the world, and outstanding performers on the HSK, or those who intend to become Chinese teachers. Applicants with HSK and HSKK scores will be given priority to all categories of scholarships. Scholarship winners are exempt from registration fees, tuition, fees for basic learning materials, accommodation fees on campus, and are provided with a one-off resettlement subsidy, monthly allowance, outpatient medical service and comprehensive insurance for foreign students studying in China. Monthly allowances are at the following rates (CNY Yuan per month): CNY 1,400 for One-Academic-Year Students and One-Semester Students and CNY 1,700 for Master’s Degree Students. The one-off resettlement subsidy is CNY 1,500 for students who will study in China for one academic year or more; CNY 1,000 will be provided to all students who studies in China for one semester; the one-off resettlement subsidy will not be provided to those who have studied in China for more than half a year before being enrolled.

The applicants can apply for the Confucius Scolarship with the help of ELTE Confucius Institute.

Taiwani Ösztöndíj

Elengedhetetlen dokumentumok az ösztöndíj elnyeréséhez:

1. Hibátlanul, a valóságnak megfelelően kitöltött jelentkezési lap.

2. A személyi igazolvány, illetve az útlevél fénymásolt példánya.

3. A legmagasabb iskolai végzettség angol vagy kínai nyelvű hitelesített példánya. (Angolul az Oszágos Fordító Irodával (http://www.offi.hu/) kell hitelesítetni, kínaiul a budapesti Taipei Office hitelesíti.)

4. Az egyetemi hallgatóknak az indexüket teljes egészében le kell fénymásolniuk. (Érdemes külön file-ban elkészíteni a felvett tanegységeket, mellettük feltüntetve az érdemjegyeket, és úgy hitelesítetni.)

5. A jelentkező által áhított egyetemi képzéshez szükséges összes dokumentum fénymásolt példánya. (A taiwani egyetemek listája és további hasznos információk megtalálhatók az alábbi linken:
www.studyintaiwan.org) A pályázónak önállóan kell intéznie az egyetemi felvételijével kapcsolatos ügyintéznivalókat. Továbbá bizonyítania is kell, hogy komolyak a szándékai a taiwani tanulással kapcsolatban, ezért csatolnia kell a jelentkezési díjra átutalt összeg bizonylatát, a kitöltött jelentezési lapot, és az egyetem visszaigazolását, hogy folytathatja náluk a tanulmányait a következő évben, illetve években.

6. Két eredeti angol nyelvű ajánlás aláírva és lepecsételve!

7. A kínai képzésre jelentkezőknek hármas szintű TOCFL nyelvvizsga bizonyítvánnyal, az angol képzésre jelentkezőknek TOEFL nyelvvizsgával kell rendelkezniük.


A fenti dokumentumokat el kell juttatni a budapesti Taipei Office számára (1088, Budapest, Rákóczi út 1-3/II.) TOCFL nyelvvizsga 2013-tól a Budapesti Gazdasági Főiskolán (A honlapon szeptember végén lesz fent a pontos tájékoztató. http://bgf.hu/KKK) is letehető.
Továbbá Európában 2010-től az alábbi helyeken lehet a taiwani kínai nyelvtudásról bizonyítványt szerezni:
http://www.sc-top.org.tw/

A taiwani Oktatási Minisztérium által elnyerhető ösztöndíjak: BA képzés: maximum 4 év. (15.000 TWD az elnyerhető havi ösztöndíj.) MA képzés: maximum 2 év. (15.000 TWD az elnyerhető havi ösztöndíj.) PhD képzés: maximum 4 év. (20.000 TWD az elnyerhető havi ösztöndíj.)

További részletek itt találhatóak:
http://www.roc-taiwan.org/