ELTE Távol-keleti Intézet, Budapest

1088 Budapest Múzeum krt. 4/F
Telefon: 411-6550
tavolkeletint@btk.elte.hu

 

Ösztöndíjak Mongóliába

Mongóliai részképzés

A Belső-ázsiai Tanszék hallgatóinak lehetősége van arra, hogy képzési ideje alatt egy félévet Mongóliában (Ulánbátorban) töltsenek. A fogadó fél általában a Mongol Állami Egyetem (Mongol Ulsiin Ix Surguuli röviden MUIS) de volt már rá példa, hogy hallgatóinkat, az akkor még a Tanárképző Főiskola névre hallgató intézmény (Bagšiin Deed Surguuli mai nevén Bagšiin Ix Surguuli) fogadta. A hallgatók a Mongóliában töltött félévet és az ott szerzett eredményeiket elismertethetik a tanszék tanáraival, így az beleszámít képzési idejükbe. Természetesen a félév halasztására is van lehetőség. Részképzésre, egy évben egyszer kerül sor. Ez rendszerint, a szeptembertől januárig tartó időszakot jelenti, de volt már példa tavaszi indulásra is. A résztvevők száma, a minimum 3 és maximum 6 között évenként változhat. A részképzésre való jelentkezést mindenekelőtt a tanszékvezetővel kell közölni, aki a jelentkezők közt sorrendet állít fel. A sorrend felállításának három fő szempontja van.

1. Mongol nyelvtudás: A pályázat benyújtása előtt a jelentkezők nyelvtudását külön (ált írásbeli) vizsgán méri fel a tanszékvezető
2. A szenioritás elve: azaz, felsőbb éves hallgatók, elsőbbséget élveznek az alsóbb évesekkel szemben. Így elméletileg előfordulhat, hogy a rangsor egy harmadéves hallgató javára dől egy, nála mongolul jobban tudó másodévessel szemben. Ennek az elvnek a lényege, hogy lehetőség szerint előbb vagy utóbb mindenki kijuthasson, aki szeretne. (A másodéves hallgató a következő évben megsokszorozódott esélyekkel indulhat a pályázaton.)
3. A szakhoz való tartozás: A mongóliai részképzésen nagyrészt mongol szakos hallgatók vesznek részt, de egy évben egy, maximum két más szakos hallgató is kiküldhető.

Kutatói ösztöndíj Mongóliába

Az Ma vagy Msc diplomával rendelkezőknek szintén lehetőségük van arra, hogy a Balassi Intézet ösztöndíjával kijussanak Mongóliába. Ez az ösztöndíj az előzővel szemben nem egy mongóliai egyetemi félév elvégzéséhez, hanem egy mongol oktatási intézmény, vagy kutató intézet beleegyezésével és támogatásával folytatott kutatásokhoz nyújt támogatást. A pályázat benyújtásához, a kutatói terven kívül, egy a kutatást befogadó Mongóliai intézmény fogadókészségét igazoló dokumentum is szükséges.

Mindkét ösztöndíjjal kapcsolatban, további részletek a Balassi Intézet, Magyar Ösztöndíj Bizottság honlapján találhatók:
www.scholarship.hu