ELTE Távol-keleti Intézet, Budapest

1088 Budapest Múzeum krt. 4/F
Telefon: 411-6550
tavolkeletint@btk.elte.hu

 

Kínai Tanszék

A Távol-keleti Intézet Kínai Tanszéke a modern és klasszikus kínai nyelv, illetve a kínai történelem és kultúra oktatását tekinti elsődleges feladatának. A BA, MA és PhD képzésen folyó oktatás célja olyan használható és naprakész tudást biztosítani az itt tanulók számára, ami egyben történeti távlattal is rendelkezik.

Az ELTE Bölcsészettudományi Karán 1924-ben alakult meg a Kelet-ázsiai Intézet, amely már a kezdetektől foglalkozott a kínai nyelv és kultúra oktatásával és kutatásával. Jelenleg ennek utódján, a Távol-keleti Intézeten belül a Kínai Tanszék működteti hazánk legrégebben fennálló egyetemi szintű kínai szakát.

Hasonlóan a többi egyetemi szakhoz, 2006-tól a kínai is háromciklusú képzés keretében tanulható. A hároméves kínai szakirányos képzésben (BA) az ELTE BTK Keleti nyelvek és kultúrák alapszakán belül választható, itt már az egyetemre történő jelentkezéskor meg kell jelölni, ha valaki kínai szakirányra szeretne járni. Az alapképzés (BA) tartalmát tekintve két területre terjed ki. Egyrészt rendkívül erős modern kínai nyelvi képzést nyújt, mely által a hallgatók „nulláról indulva” három év alatt – mind írásban, mind szóban – eljuthatnak legalább a középszintű nyelvtudásig. Másrészt a képzésnek részét képezik azok az alapvető történelmi, kulturális, eszmetörténeti, történelmi, gazdasági, és politikai ismeretek, továbbá a klasszikus kínai nyelv.

A kínai szakirány úgynevezett minorként is végezhető. Ez azt jelenti, hogy a nem kínai szakirányos hallgatók – fő szakjuk mellett – 50 kredit értékben elvégezhetik a meghatározott kínai szakirányos tanegységeket, s ezáltal biztos kínai nyelvtudáshoz és alapvető kulturális ismeretekhez juthatnak.

A kínai szakirányos hallgatók számára a szakirány mellett ajánlott a kínai tolmács- és fordítóképzés specializáció elvégzése. Ez – szintén 50 kredit értékben – olyan tanegységeket tartalmaz, melyeknek teljesítésével a hallgatók hivatásos tolmácsként és fordítóként is megállhatják a helyüket.

A kínai szakirányos hallgatók előtt több lehetőség is nyitva áll arra, hogy állami és egyéb ösztöndíjakkal kínai nyelvterületen tanulhassanak. Itthon a Tanszék és az ELTE Konfuciusz Intézet előadásokkal, filmvetítésekkel, nyelvi versenyekkel és egyéb programokkal segíti, hogy hallgatóink a tanórákon kívül is közelebb kerülhessenek a kínai nyelvhez és kultúrához.

A képzést sikeresen teljesítők BA szintű diplomát kapnak, amellyel kiléphetnek a munkaerőpiacra, illetve folytathatják kínai tanulmányaikat a kétéves sinológiai mesterképzésben. A kétéves sinológia mesterszakos képzésben a modern nyelvi és kulturális stúdiumok mellett nagyobb szerepet kapnak a klasszikus sinológiai területek (filológia, nyelvészet, eszmetörténet stb.).

Az MA diploma megszerzése után a tudományos pálya iránt érdeklődőknek lehetősége van a hároméves sinológiai doktori program elvégzésére, melyen Ph.D. fokozat szerezhető. A doktori képzésben a hallgatók elsősorban saját tudományos kutatásaikra koncentrálhatnak.

btk.elte.hu/kinai