ELTE Távol-keleti Intézet, Budapest

1088 Budapest Múzeum krt. 4/F
Telefon: 411-6550
tavolkeletint@btk.elte.hu

 

Japán Tanszék

Az ELTE Japán Tanszéke az ország legrégebbi, 1986 óta japán szakos képzést nyújtó felsőoktatási műhelye, amely egyedülálló abban a tekintetben is, hogy a képzés teljes spektrumában, alap (BA)-, mester (MA)- és doktori (PhD) szinten folytatja oktatási tevékenységét.

Alapképzésünk fő hangsúlya a japán nyelv oktatása, amely anyanyelvi lektoraink irányításával folyik, ezen túl hallgatóinkat megismertetjük a japanológia fő tudományterületeivel, általános, megbízható ismereteket nyújtva számukra a japán kultúráról, történelemről, irodalomról és nyelvészetről egyaránt.
Mesterszakos hallgatóink az egyes kutatási területekre fókuszálva kis létszámú szemináriumokon mélyíthetik el tudásukat, doktori hallgatóink pedig önálló tudományos munkájukhoz kapnak segítséget a doktori iskola oktatóitól.

Főállású oktatóink szakterületük szerint a történelem, irodalom, eszme- és hadtörténet, kulturális antropológia és néprajz területén végeznek kutatásokat, rajtuk kívül a tanszék nemzetközi kapcsolatainak köszönhetően minden évben számos vendégprofesszor járul hozzá intenzív kurzusaival és előadásaival oktatómunkánk magas szintű megvalósításához.

Az ELTE japán szakos hallgatói hagyományosan jól szerepelnek a különböző japán ösztöndíjak megszerzéséért rendezett vizsgákon, az OTDK versenyein is, doktori hallgatóink pedig rendszeresen nyernek japán intézmények kutatói pályázatain.