ELTE Távol-keleti Intézet, Budapest

1088 Budapest Múzeum krt. 4/F
Telefon: 411-6550
tavolkeletint@btk.elte.hu

 

A Tibeti szak oktatói

Dr. Ruzsa Ferenc

Dr. Ruzsa Ferenc

a Buddhológia és Tibetisztika Tanszék tanszék vezetője, egyetemi tanár

E-mail: ruzsa.ferenc@btk.elte.hu
Iroda: Múzeum körút 4. „B” épület 230
Telefon: 06 (1) 411 6500/5010 mellék

Az ELTE filozófia-indológia szakán végzett 1982-ben. Tíz évig programozó volt, 1993 óta tanít az ELTÉ-n, a Metafizika, majd az Ókori és Középkori Filozófia Tanszéken, 2019 óta pedig az újonnan megalakult Buddhológia és Tibetisztika Tanszék vezetője. 1994 és 2009 között a Tan Kapuja Buddhista Főiskolán is tanított, az utolsó két évben a főiskola rektora volt. 1995-ben lett kandidátus, 2016-ban habilitált az ELTÉ-n, 2017-ben az MTA doktora lett, mindhárom esetben filozófiatudományból. 1998-tól egyetemi docens, 2017-től egyetemi tanár. 1998 és 2005 között Széchenyi Professzori, majd Széchenyi István Ösztöndíjban részesült. Több helyen, így a CEU-n és a Hamburgi Egyetemen is volt vendéktanár. Az ELTE Filozófiatudományi Doktori iskolájának tagja, 2016 óta az Interkulturális filozófia Doktori Program vezetője; eddig négy témavezetettje szerzett doktori fokozatot. Volt a Keréknyomok főszerkesztője és szerkesztőbizottsági tagja; jelenleg a Vallástudományi Szemle szerkesztőbizottsági tagja.

Fő szakterületei: Ind filozófiatörténet (kiemelkedően a szánkhja filozófia), buddhizmus, szanszkrit és páli nyelv. Kutatott még az európai filozófiatörténet, az analitikus filozófia és az összehasonlító mitológia témakörében is.

Főbb publikációi: Több mint hetven tudományos írásának harmada angol nyelvű; mindegyik letölthető a https://elte-hu.academia.edu/FerencRuzsa honlapról.

Két könyve jelent meg:
• Sankara: A Brahma-szútra magyarázata. Budapest 1996;
A klasszikus szánkhja filozófiája. Budapest 1997.


Tóth Erzsébet

Dr. Tóth Erzsébet

egyetemi adjunktus

E-mail: toth.erzsebet@btk.elte.hu
Iroda: Múzeum körút 4. „B” épület 209
Telefon: 06 (1) 411 6500/2039 mellék
Fogadóóra: SZERDA 17.00-18.00

Az ELTÉ-n végzett orosz–angol (1980), majd tibeti (1992) szakon. 2009-ben PhD fokozatot szerzett. 1992 óta vesz részt a tibeti szakos hallgatók oktatásában, 2002-ig megbízott előadóként, 2003-ban az ELTE főállású oktatója lett tanársegédként.
2010-ben adjunktussá nevezték ki. Előadásokat és szemináriumokat tart a tibeti nyelv és kultúra számos témakörében (pl. klasszikus és modern tibeti nyelv, tibeti művelődéstörténet, tibeti vallástörténet, buddhista művészet, Tibet története, tibeti buddhista irodalom).
Fő szakterületei: tibeti buddhista irodalom, tibeti művelődéstörténet, a buddhizmus története Tibetben, vallásos művészet; vallástörténeti és nyelvészeti kutatásokat folytat.

Főbb publikációi:
Mdzangsz-blun – A bölcs és a balga. Klasszikus tibeti olvasókönyv. Egyetemi tankönyv. Budapest 1996.;
• Butön Rincsendrub: Buddha élete. Budapest 1999.;
• Dzsingisz kán származásának leírása tibeti nyelvű történeti művekben. In: Birtalan Ágnes–Rákos Attila (eds.) Bolor-un gerel.
Kristályfény. Crystal-splendour. Tanulmányok Kara György professzor 70. születésnapjának tiszteletére. Essays Presented in Honour of Professor Kara György’s 70th Birthday. Budapest 2005, pp. 791–806.;
• Mongol elemek a tibeti nyelvben. In: Szilágyi Zsolt (ed.): Tanulmányok a tibeti és mongol buddhizmus köréből. Szerb János-emlékkötet. Budapest 2011, pp. 111–144.


Dr. Péter Alexa

tanársegéd

E-mail: peter.alexa@btk.elte.hu
Iroda: Múzeum körút 4. „B” épület 209
Telefon: 06 (1) 411 6500/2039 mellék
Fogadóóra: HÉTFŐ 17.00-18.00

Az ELTÉ-n végzett tibeti szakon (2006). 2012-ben PhD fokozatot szerzett. 2001 óta vesz részt a tibeti szakos hallgatók oktatásában, 2005-ig gyakornokként, 2006-ban az ELTE oktatója lett tanársegédként. Előadásokat és szemináriumokat tart a tibeti nyelv és kultúra számos témakörében (pl. klasszikus tibeti nyelv, tibeti művelődéstörténet, tibeti vallástörténet, Tibet története).
Fő szakterületei: tibeti műveltség és nyelv, különböző tibeti irányzatok buddhista kozmológiai leírásai, a buddhizmus története Tibetben, vallástörténeti és nyelvészeti kutatásokat folytat.

Főbb publikációi:
• A bSam-yas kolostor története Sa-skya-pa bSod-nams rgyal-mtshan: A királyok származását megvilágító tükör című műve alapján. In: Birtalan Ágnes–Rákos Attila (eds.) Bolor-un gerel.
Kristályfény. Crystal-splendour. Tanulmányok Kara György professzor 70. születésnapjának tiszteletére. Essays Presented in Honour of Professor Kara György’s 70th Birthday. Budapest 2005, pp. 607–620.;
• A Bölcs és a balga gyűjtemény egy meséjének filológiai elemzése a tibeti, a mongol és az ojrát változatok alapján. In: Birtalan Ágnes–Yamaji Masanori (eds.): Orientalista Nap 2005, 2007. MTA Orientalisztikai Bizottság – ELTE Távol-keleti Intézet, Budapest 2008. pp. 116-126.;
• Ippolito Desideri missziója Tibetben (1717-1721). In: Szilágyi Zsolt (ed.): Tanulmányok a tibeti és mongol buddhizmus köréből. Szerb János-emlékkötet. Budapest 2011, pp. 98-111.


Karma Dorje

Karma Dorje

nyelvtanár

E-mail: karma.dorjee@btk.elte.hu
Iroda: Múzeum körút 4. „B” épület 209
Telefon: 06 (1) 411 6500/2039 mellék
Fogadóóra: HÉTFŐ 14.00-15.00

Tanulmányait a Rig-lam slob-grwa Buddhista Intézetben végezte Dharamsalában (Himachal Pradesh, India). 1982-ben szerzett BA-nak megfelelő Phar-phyin (Prajnaparamita) Rab-’byams-pa buddhista filozófiai fokozatot, majd 1983-ban MA értékű Dbu-ma (Madhyamaka) Rab-’byams-pa fokozatot. Ezután Byams chos sde lnga és Mdzod (Abhidharma) tanulmányokat folytatott, majd 1987-ben buddhista filozófiából doktori fokozatot szerzett. 1985-től 1990-ig Dharamsalában oktatott tibeti nyelvtant, buddhista ismeretelméletet és Tibet buddhista kultúrájával kapcsolatos tárgyakat. 1991-ben érkezett Magyarországra, először a Szegedi Egyetemen majd A Tan Kapuja Buddhista Főiskolán tanított tibeti nyelvet, buddhista logikát és filozófiát. 1992 óta az ELTE oktatója, előadásokat és szemináriumokat tart a tibeti buddhista kultúra témaköreiben, továbbá mai tibeti nyelvet tanít. Fő szakterületei: buddhista filozófia (Prajnaparamita, Madhyamaka, Abhidharma), a buddhizmus tanai Tibetben, Tibet buddhista kultúrája.

Publikációi:
Bod mi’i yid-la brnag-pa’i don. Dharamsala 1984. pp. 9–11.;
Bod rigs spyi skad. In: Birtalan Ágnes (ed.): Bolor-un gerel. Kristályfény. The Crystal-splendour. Tanulmányok Kara György professzor 70. születésnapjának tiszteletére. Essays Presented in Honour of Professor Kara György’s 70th birthday. Budapest 2005, p. 393.