ELTE Távol-keleti Intézet, Budapest

1088 Budapest Múzeum krt. 4/F
Telefon: 411-6550
tavolkeletint@btk.elte.hu

 

A Mongol szak oktatói


Birtalan Ágne

Dr. Habil. Birtalan Ágnes

tanszékvezető egyetemi docens
a Mongolisztika doktori program vezetője

E-mail: birtalan.agnes@btk.elte.hu
Iroda:1088 Múzeum körút 4/B, I. 212.
Telefon: 06 (1) 411 6500/2952 mellék
Fogadóóra: HÉTFŐ 15.30-16.30

Mongolisztika – Orosz nyelv és irodalom – Történelem szakon végzett az ELTE BTK-n 1979–1985 között, posztgraduális képzésen vett részt mandzsu és tibeti (Seminar für Zentralasiatische Studien und Sprachwissenschaft Universität Bonn 1991), később koreai nyelvi vallástudományi tanulmányokat folytatva ez utóbbit a SEOUL Peace Prize Fellowship támogatásával (Seoul, Yonsei 1996, 1997).
2001-ben etnológiai kutatásokra elnyerte a Humboldt Ösztöndíjat (Köln, Institut für Völkerkunde), majd mongolisztikai kutatásokra a Széchenyi Ösztöndíjat (2001–2003).
1991 óta a nyelvtudomány kandidátusa (Genres and Language in the Vladimircov-Collection) 2001-ben habilitált (Mongolian Folk Religion and Shamanism). A mongolisztika különböző területeit oktatja (BA, MA, PhD szinten), így a mongol népek vallásaival (népi buddhizmus és sámánizmus), hagyományos nomád műveltségével, folklórjával, nyelvjárásaival és a koreai vallásokkal kapcsolatos tárgyakat.

Főbb kutatási tevékenysége és területei: a Magyar-mongol nyelvjárás és népi műveltségkutató expedíció terepmunkájának és anyagfeldolgozásának a vezetése (1991 óta); az ojrát és kalmük nyelvek vizsgálata (a Szentkatolnai hagyatékot is beleértve), a mongol sámánizmus és népi buddhizmus szóbeli és írott szöveghagyományának a kutatása; Műfajtipológiai kutatások. Munkásságát több kitüntetéssel is elismerték: Kőrösi Csoma díj (2005), a N. Bagabandi által alapított mongolisztikai kitüntetés (2008), a Mongol Tudományos Akadémia Nyelv- és Irodalomtudományi Intézetének elismerő oklevele (2010), a Mongol Tudományos Akadémia Kubiláj Kán érdemrendje (2011).

Fontosabb publikációk:
• Die Mythologie der mongolischen Volksreligion. In: Wörterbuch der Mythologie 34. Ed. Egidius Schmalzriedt – Hans Wilhelm Haussig. Stuttgart, Klett-Cotta Verlag 2001. pp. 879–1097;
• Oirat. In: The Mongolic Languages. (Routledge Language Family Series) Ed. Juha Janhunen. London – New York, Routledge 2003. pp. 210–228;
Kalmükök – Egy európai mongol nép. (TEXTerebess 1.) Budapest, Terebess Kiadó 2002. 263 p. [The Kalmyks – a European Mongolian Nation] (Rákos Attilával közösen);
Material Culture (Traditional Mongolian Culture I.). Materielle Kultur. (Traditionelle mongolische Kultur I.). A mongol nomádok anyagi műveltsége. (Hagyományos mongol műveltség I.). Ulam¤lalt mongol soyol. Szerk./Ed./Hrsg. Ágnes Birtalan. Wien – Budapest, IVA-ICRA Verlag – ELTE, Belső-ázsiai Tanszék 2008. (DVD);
Gábor Bálint of Szentkatolna, A Romanized Grammar of the East- and West-Mongolian Languages. With popular Chrestomathies of both Dialects. Ed and Introduced: Ágnes Birtalan. (Budapest Oriental Reprints: Series B 3) Budapest, Library of the Hungarian Academy of Sciences – Csoma de Kőrös Society 2009. 222 p.;
Védelmező istenségek és démonok Mongóliában és Tibetben. (Őseink nyomán Belső-Ázsiában IV.) Budapest, L’Harmattan 2010. 275 p. + CD melléklet (Kelényi Béla – Szilágyi Zsolt szerksztői közreműködésével);
Kalmyk Folklore and Folk Culture in the mid-19th Century. Philological Studies on the Basis of Gábor Bálint of Szentkatolna’s Kalmyk Texts. (Oriental Studies 15) Budapest, Library of the Hungarian Academy of Sciences – Elista, Kalmyk Institute of Humanitarian Studies of the Russian Academy of Sciences 2011. 380 p.


Balogh Mátyás

Dr. Balogh Mátyás

tanársegéd

E-mail: balogh.matyas@btk.elte.hu
Iroda: Múzeum körút 4. „B” épület 202
Telefon: 06 (1) 411 6500/2141 mellék
Fogadóóra: KEDD 11.30-13.00

2004-ben az ELTE BTK Mongol szakán szerzett egyetemi diplomát, majd ezt követően a 2004-05-ös tanévben, Ulánbátorban, a Csoi Luvszandzsav Egyetemen tanult mongol nyelvészet és kínai szakokon. 2005-től 2008-ig az ELTE mongolisztikai doktori programjának volt hallgatója. Contemporary Buryat Shamanism in Mongolia című disszertációját 2012-ben védte meg summa cum laude minősítéssel. Ugyanezen év szeptemberétől az ELTE sinológia mesterképzésének hallgatója. 2005 szeptembere óta a tanársegédként dolgozik a mongol szakon. Kutatási témái, érdeklődési köre: 2003-10 között jellemzően a Mongol sámánhagyományok modern megjelenési formái, a mongol nyelv változatai, legújabban pedig Kína északi határterületei.

Legfontosabb publikációi:
• Deed-Mongol a Practical Approach to the Dialect In: Ágnes Birtalan (ed.), Oirad and Kalmyk Linguistic Essays, ELTE Eötvös Kiadó, 2012, pp. 177-96;
• A Consistent and Convenient way to Romanize Cyrillic Mongolian In: Mongol sudlal (MUIS, Mongol xel, soyoliin surguuli), Vol. XXXIV (360), Ulaanbaatar, 2012, pp. 264-76.
• Contemporary Shamanism in Mongolia In: Asian Ethnicity Vol. 11 Issue 2 Routledge Tailor & Francis Group, Taipei 2010. pp. 229-38;
• Fekete és Fehér sámánok beavató szertartásainak hagyománya, szabályrendszere és változatai a mongóliai burjátok körében. In: Birtalan Ágnes (szerk.) Védelmező istenségek és démonok Mongóliában és Tibetben ( Őseink Nyomán Belső-Ázsiában IV) . 2010 pp. 157-72;
• Shamanic Traditions, Rites and Songs Among the Mongolian Buriads: Meeting a Shamaness and Her Assistant, In: Molnár Ádám (ed.) Shaman Vol. 15. No. 1-2 Spring-Autumn 2007. pp. 88-116.


Dorj Lkhagvasuren

lektor

E-mail:
Iroda: Múzeum körút 4. „B” épület 202
Telefon: 06 (1) 411 6500/2041 mellék