ELTE Távol-keleti Intézet, Budapest

1088 Budapest Múzeum krt. 4/F
Telefon: 411-6550
tavolkeletint@btk.elte.hu

 

Ösztöndíjak Japánba

Mizuta hallgatói ösztöndíj

Az ELTE és a japán Josai Egyetem kétoldalú megállapodása alapján az ELTE RH NKMO által koordinált Mizuta hallgatói ösztöndíjat az Eötvös Loránd Tudományegyetem rektorhelyettese írja ki. A 2013/2014-es teljes tanévre 7 alapképzésben tanuló hallgatót lehetett jelölni.

Az oktatás minden szakon japánul folyik. A Josai International University-n néhány tantárgy esetében van kivétel, ezek oktatása angol nyelven történik a japán nyelvű képzésen belül. Olyan alapképzésben tanuló, japánul jól tudó hallgatók jelentkezését várják, akik elkötelezettek a japán-magyar kapcsolatok területén, érdeklődnek a helyi nyelv és kultúra iránt, és szeretnék szaktudásukat tökéletesíteni valamely tudományterületen.

A pályázat benyújtási határideje 2013-ban március 14. volt.


Waseda Egyetem hallgatói ösztöndíj

Az ELTE és a japán Waseda Egyetem megállapodásának értelmében egy tanévre egy alapképzésben tanuló hallgató vehet részt a Waseda Egyetem nyelvi programján (Intensive Japanese Language Program). Az Eötvös Loránd Tudományegyetem rektorhelyettese írja ki az ELTE RH NKMO által koordinált hallgatói ösztöndíjat olyan hallgatók számára, akik érdeklődnek a japán nyelv és kultúra iránt, és szeretnék japán nyelvtudásukat tökéletesíteni. A japán nyelv valamilyen szintű ismerete alapfeltétel. A hallgató fogadása egy többfordulós pályázati rendszerben dől el. A Waseda Egyetem és a japán állam ösztöndíjat is kínál a nyertes hallgatónak a tandíjmentes fogadáson kívül (Monbukagakusho, más néven MEXT kormányösztöndíj), melyről bővebb információt az alábbi oldal tartalmaz:

http://www.waseda.jp

A pályázat benyújtásának határideje 2013-ban február 21. volt.


Heiwa-Nakajima ösztöndíj (Osaka Egyetem, MAPLE Program)

Az Osaka Egyetem egy teljes tanévre egy hallgatót tud fogadni a Heiwa Nakajima Alapítvány jóvoltából. A MAPLE Program a Center for Japanese Language and Culture intézetének projektje . Olyan külföldi egyetemi hallgatók számára kínál lehetőséget, akik a japán nyelvtudásukat szeretnék tökéletesíteni, és érdeklődnek a japán kultúra iránt. A japán nyelv valamilyen szintű ismerete alapfeltétel.

A MAPLE Programról részletes információk a következő címen olvashatók:

http//www.cjlc.osaka-u.ac.jp


Japán kormány nyelv és kultúra ösztöndíja MEXT (Monbukagakusho)
(egyetemi szint, részképzés)

A 18-30 év közötti, hazájuk egyetemén japán szakos, a hazatérés időpontjában beiratkozott egyetemi hallgatóknak meghirdetett ösztöndíj. Célja, hogy a diákok számára japán egyetemi részképzést tegyen lehetővé. A részképzés az egyetemek egyéves programjának keretében valósul meg. Japán nyelv tudása feltétele az ösztöndíj megpályázásának.

A pályázatok beérkezési határideje általában február hónapja. A pályázati procedúra menetrendjének része az írásbeli vizsga és szóbeli beszélgetés sikeres írásbeli esetén. A jelentkezéshez szükséges dokumentumok és egyéb információk a Japán Nagykövetség honlapján találhatók.


Japán kormány kutatói ösztöndíja (posztgraduális szint)

Hazájuk egyetemén vagy főiskoláján diplomát szerzett, 35 éven aluli fiatalok számára meghirdetett ösztöndíj. Az állami ösztöndíjban részesülők 80%-át teszik ki a japán egyetemeken posztgraduális szintű oktatásban vagy kutatásban résztvevő külföldi diákok. Az ösztöndíjasok az első 6 hónap alatt felkészítő japán nyelvoktatáson vesznek részt, majd csatlakoznak az egyetem posztgraduális szintű szakirányú képzéséhez.

A képzés időtartama rendszerint maximum 2 év, de amennyiben valaki magasabb szintű tanulmányi fokozat megszerzése céljából meghatározott idejű képzésre felvételt nyer, a képzés időtartama meghosszabbítható.

2013 évi Kutatói ösztöndíj pályázatok beérkezési határideje 2013. május 30-a (szerda).

Információk a Japán Nagykövetség honlapján találhatók.