ELTE Távol-keleti Intézet, Budapest

Budapest 1088 Múzeum krt. 4/F
Tel./Fax: 411-6550
e-mail: tavolkeletint@btk.elte.hu

A Koreai szak oktatói

Dr. Csoma Mózes

Habil. Dr. Csoma Mózes Ph.D.

tanszékvezető, habilitált egyetemi docens

E-mail: csoma.mozes@btk.elte.hu
Iroda: Múzeum körút 4. B épület 227.
Telefon: 06 (1) 411 6500/2198 mellék
Fogadóóra: Hétfő 16:00 - 17:00 (előzetes bejelentkezés alapján)

Egyetemi tanulmányait 1996 és 2002 között az ELTE BTK történelem és politikaelmélet szakán végezte, miközben vendéghallgatóként a KKF Keleti Kommunikációs és Továbbképző Intézetében koreai tanulmányokat folytatott. 2000-ben, valamint 2004–2005 során a Korea Foundation ösztöndíjával Szöulban, a Yonsei Egyetem képzésén tanult.
2007-ben szerzett PhD fokozatot a ZMNE Doktori Iskolájában, értekezését a Koreai-félsziget belpolitikai viszonyairól írta.
Egyetemi oktatói tevékenységét megbízott óraadóként a Budapesti Corvinus Egyetemen kezdte, amelynek során a „Korea – egy nemzet, két ország” című kurzust tartotta. 2007 óta tanít az ELTE Bölcsészettudományi Karán, a koreai szakos alapképzés és a koreanisztika mesterképzés megszervezője, az újonnan felállított Koreai Tanszék működtetésének felelőse.
2010-ben habilitált, 2014-től a Koreai Tanszék vezetője.
2009-ben és 2014-ben a Korea Foundation Field Research ösztöndíjával végzett kutatásokat a Koreai Köztársaságban. Szakterülete a koreai történelem, a koreai nemzeti identitás, valamint a politikai rendszereken felülemelkedő koreai összetartozás-tudat kérdésköre.
Számos kötete jelent meg Magyarországon és a Koreai Köztársaságban a távol-keleti ország történelméről. Tudományos kutatásait 2016-ban a Koreai Köztársaság kulturális minisztere kitüntetéssel, a szöuli Dankook Egyetem rektora pedig „Nemzetközi Tudományos Együttműködésért Díj” adományozásával ismerte el.
Tagja az Európai Koreanisták Szövetségének (Association of Korean Studies in Europe), a szöuli Koreai Nyelv és Irodalom Társaságának (Society of Korean Language and Literature), valamint a szöuli Történelemoktatás (Yoksa kyoyuk) című folyóirat szerkesztőbizottságának.

Főbb művei:

From North Korea to Budapest: North Korean students in the Hungarian revolution in 1956. Seoul: Jipmoon Dang, 2016. 187 p. (ISBN:9788962971804)

Korea és Magyarország 1956-ban: „Az Urálban találkozunk!” Budapest: L'Harmattan Kiadó, 2016. 142 p. (ISBN:978-963-414-219-5)

• 헝가리 최초의 한국학 학자 북한을 만나다. Heongari chwoechoeo hangukhak hakja pukhanul manada. (Az első magyar koreanista tudós, Sövény Aladár találkozása Észak-Koreával - koreaiul) Szöul: Nosvos / 노스보스, 2015. 203 p. (ISBN:9788970925479)

Sövény Aladár, a hazai koreanisztika úttörője: Egy elfeledett magyar tudós megfigyelései a Koreai-félszigetről. Budapest: ELTE Eötvös Kiadó, 2015. 124 p. (ISBN:9789633122273)

• 헝가리 한반도사 연구 시론: 한반도사 관련 출판물과 한국사 교육을 중심으로. Honggari hanpandosa yongu siron: hanpandosa kwanryon chulphanmulgwa hanguksa kyoyukul chungsimuro. (A koreai történelem oktatása Magyarországon: a félsziget történetével kapcsolatos kiadványok a történelemoktatás szempontjai alapján.) YOKSA KYOYUK / KOREAN HISTORY EDUCATION REVIEW 136: pp. 85-107. (2015)

1989. Diszkózene a Kvangbok sugárúton: Észak-Korea a rendszerváltozások évében. Budapest: L'Harmattan Kiadó, 2014. 145 p. (ISBN:9789632368962)

• 헝가리 부다페스트로! 1956년 헝가리 혁명과 북한 유학생들. Honggari Budapheszuthuro! 1956nyon honggari hyokmyongkwa pukhan yuhaksengdul. (Magyarországra, Budapestre! Az 1956-os forradalom és az észak-koreai vendégdiákok. – koreai nyelven) Szöul: Jipmoon Dang, 2013. 185 p. (ISBN:978-89-6297-153-8)

Korea. Egy nemzet, két ország – a közös gyökerektől. Budapest: Napvilág Kiadó, 2013. 280 p. (ISBN:978-963-338-360-5)

• 한반도를 방문한 헝가리인들의 기억 비망록. Pimangrok. Hanpando’rul pangmunhan hongariindul’ui kirok. (Memorandum – a Koreában járt magyarok visszaemlékezései – koreai nyelven) Szöul: Jipmoon Dang, 2009. 187 p. (ISBN:978-89-303-1456-5)


Dr. Mecsi Beatrix

Dr. Mecsi Beatrix

habilitált egyetem docens, az ELTE Japán Tanszékének vezetője

E-mail: mecsi.beatrix@btk.elte.hu
Iroda: Múzeum körút 4. B épület 239.
Telefon: 06 (1) 411 6500/2030 mellék
Fogadóóra: Kedd 17:00-18:00 (előzetes bejelentkezés alapján)

Mecsi Beatrix koreanista, japanológus művészettörténész.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem művészettörténet szakán szerzett kitüntetéses diplomát 1998-ban, majd 1999-ben az ELTE japán szakán diplomázott kitüntetéssel. 1999-ben koreanisztikai programbizonyítványt szerzett. 1999-ben elnyerte a Pro Scientia Aranyérmet. A University of London School of Oriental and African Studies (SOAS) művészettörténet-régészet nappali képzésén szerzett PhD fokozatot.

2004-től az Eötvös Loránd Tudományegyetem Művészettörténeti Intézetében dolgozott mint tudományos munkatárs. Tanított a University of London (SOAS) Művészettörténet-Régészet szakán, a londoni Sotheby’s Institute Kelet-ázsiai művészettörténet MA kurzusán, és 2006-2008 között a szöuli Yonsei Egyetemen „Comparative East Asian Art” címmel tartott angol nyelvű kurzusokat. Kelet-ázsiai művészet témában rendszeresen meghívott előadó számos európai egyetem Kelet-ázsiai képzésein.

2009-től az ELTE Távol-keleti Intézetében a koreai szakon adjunktus, 2009-ben habilitált, 2013-tól docens, 2015 őszétől a Japán Tanszék vezetője. A kelet-ázsiai művészetről tart előadásokat és szemináriumokat. Kutatási területe a keleti és nyugati művészetelmélet és művészettörténet-írás elméleti és módszertani kérdései, a kelet-ázsiai és európai művészet kapcsolatai, a kelet-ázsiai buddhista művészet és a kortárs művészet.

Főbb publikációi:
• Mecsi Beatrix: “Special Features of the Popularization of Bodhidharma in Korea and Japan.” Asian Studies. (peer review journal) Ljubljana. 2016. Vol.4.No.1. pp.131-150.
• Mecsi Beatrix: „A perspektíva ábrázolásaának megjelenése Kelet-Ázsiában”. Perspektíva és érzékelés a kora újkorban. Szerkesztette: Pavlovits Tamás és Schmal Dániel. Gondolat Kiadó, Budapest, 2015: 278-286
• Mecsi Beatrix: „Japánok az Amerikai Egyesült Államokban: a japán identitás a kortárs amerikai képzőművészetben”. Kortárs japanológia 1. Szerkesztette: Farkas Ildikó és Sági Attila.Károli Gáspár Református Egyetem, L’Harmatan Kiadó, Budapest, 2015: 315-322.
• Mecsi, Beatrix: “Bodhidharma in China, Korea and Japan: Models for representations and commercialization of the legendary founder of Chan Buddhism in East Asia.” Face to Face. The transcendence of the arts in China and beyond – Historical Perspectives. Lisbon: CIEBA/FBAUL (Artistic Studies Research Centre / Faculty of Fine Arts, University of Lisbon) Global Art Monograph Series. 2015
• Mecsi Beatrix: Pindola in Korea and Japan: Is the Wandering Jew coming from East Asia? Asian Studies. (peer-reviewed journal) Vol 2, No 2 (2014) Ljubljana.
A Hajnalpír Országa. Koreai Művészet a 18-19. században. Fajcsák Györgyivel (szerk.), Budapest, 2012;
• 한국의 미술 역사를 쓰기 : 일본 식민지 시대의 영향 (Writing art histories of Korea: The Impact of the Japanese Colonial Era), VISUAL, Korea National University of Arts, Seoul, 2011;
• Dokseong: Korea's Mysterious Lonely Saint. In: Mélanges offerts à Marc Orange et Alexandre Guillemoz. Cahiers d’Études Coréennes 8. Paris, 2010;
• The Power of Images on Texts Re-Examined: The Case of Bodhidharma’s Crossing and the Mass-Consumtion of Bodhidharma-images in Japan and Contemporary South Korea, Oriental Archive (Archiv Orientalní), Prague, 2008 (az adott évfolyam legjobb cikkének járó díjban részesítve).


Takats Maria Hyo-sook lektor

Maria Takats Hyo-sook

anyanyelvi lektor

E-mail: takats.maria.hyo-sook@btk.elte.hu
Iroda: Múzeum körút 4. B épület 225.
Telefon: 06 (1) 411 6500/5478 mellék
Fogadóóra: Csütörtök 14:30 - 15:30 (előzetes bejelentkezés alapján)

Tanulmányait Szöulban, a Sejong Egyetemen folytatta.
Szemináriumai: Modern koreai nyelv, Modern koreai beszédgyakorlat, Koreai fordítás, fogalmazás.


Dr. Yu Seung Ph.D.

Dr. Yu Seung Ph.D.

vendégoktató

Iroda: Múzeum körút 4. B épület 225.
E-mail: dashys21@gmail.com
Fogadóóra: Hétfő 15:00 - 16:00 (előzetes bejelentkezés alapján)

Tanulmányok
Chonbuk Nemzeti Egyetem, koreai irodalom doktori képzés
A disszertáció témája: "A gyarmati időszak utáni koreai irodalom elemzése az 1970-es - 80-as évekre vonatkozóan"
Chonbuk Nemzeti Egyetem, angol irodalom doktori képzés
A disszertáció témája: "Ngugi vizsgálata a gyarmati időszak utáni irodalom részeként"
Chonbuk Nemzeti Egyetem, alap és mesterszakos tanulmányok

Szakmai karrier
ELTE Koreai Tanszék Academy of Korean Studies vendégoktató
Wonkwang University, Koreanisztika Tanszék, főállású kutatóprofesszor
Chonbuk National University, Főállású koreanisztika szakos kutató


Dr. Chang Dusik Ph.D.

Dr. Chang Dusik Ph.D.

vendégoktató

Iroda: Múzeum körút 4. B épület 223
E-mail: gato3@dankook.ac.kr
Fogadóóra: Csütörtök 14:30 - 15:30 (előzetes bejelentkezés alapján)

Születési dátum: 1962. október 10.

Tanulmányok:
1981-1986 Dankook University, Koreai nyelv és irodalom szakos alapképzés [Bachelor of Arts]
1988-1991 Dankook University, Koreai nyelv és irodalom szakos mesterképzés [Master of Arts in Korean Language and Literature]
1994-2002 Dankook University, Koreai nyelv és irodalom szakos doktori képzés [PhD]

Karrier:
2004-2013 Főállású egyetemi oktató, Dankook Egyetem, Koreanisztikai Akadémia