ELTE Távol-keleti Intézet, Budapest

1088 Budapest Múzeum krt. 4/F
Telefon: 411-6550
tavolkeletint@btk.elte.hu

 

A Koreai szak oktatói

Dr. Mecsi Beatrix

Dr. Mecsi Beatrix

tanszékvezető, habilitált egyetemi docens

E-mail: mecsi.beatrix@btk.elte.hu
Iroda: Múzeum körút 4. B épület 227.
Telefon: 06 (1) 411 6500/2198 mellék
Fogadóóra: Kedd 17:00-18:00 (előzetes bejelentkezés alapján)

Mecsi Beatrix koreanista, japanológus művészettörténész.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem művészettörténet szakán szerzett kitüntetéses diplomát 1998-ban, majd 1999-ben az ELTE japán szakán diplomázott kitüntetéssel. 1999-ben koreanisztikai programbizonyítványt szerzett. 1999-ben elnyerte a Pro Scientia Aranyérmet. A University of London School of Oriental and African Studies (SOAS) művészettörténet-régészet nappali képzésén szerzett PhD fokozatot.

2004-től az Eötvös Loránd Tudományegyetem Művészettörténeti Intézetében dolgozott mint tudományos munkatárs. Tanított a University of London (SOAS) Művészettörténet-Régészet szakán, a londoni Sotheby’s Institute Kelet-ázsiai művészettörténet MA kurzusán, és 2006-2008 között a szöuli Yonsei Egyetemen „Comparative East Asian Art” címmel tartott angol nyelvű kurzusokat. Kelet-ázsiai művészet témában rendszeresen meghívott előadó számos európai egyetem Kelet-ázsiai képzésein.

2009-től az ELTE Távol-keleti Intézetében a koreai szakon adjunktus, 2009-ben habilitált, 2013-tól docens, 2015 őszétől a Japán Tanszék vezetője, 2018-tól a Koreai Tanszék vezetője.

A kelet-ázsiai művészetről tart előadásokat és szemináriumokat. Kutatási területe a keleti és nyugati művészetelmélet és művészettörténet-írás elméleti és módszertani kérdései, a kelet-ázsiai és európai művészet, a kelet-ázsiai buddhista művészet és a kortárs művészet.

Főbb publikációi:
• Mecsi Beatrix: “Special Features of the Popularization of Bodhidharma in Korea and Japan.” Asian Studies. (peer review journal) Ljubljana. 2016. Vol.4.No.1. pp.131-150.
• Mecsi Beatrix: „A perspektíva ábrázolásaának megjelenése Kelet-Ázsiában”. Perspektíva és érzékelés a kora újkorban. Szerkesztette: Pavlovits Tamás és Schmal Dániel. Gondolat Kiadó, Budapest, 2015: 278-286
• Mecsi Beatrix: „Japánok az Amerikai Egyesült Államokban: a japán identitás a kortárs amerikai képzőművészetben”. Kortárs japanológia 1. Szerkesztette: Farkas Ildikó és Sági Attila.Károli Gáspár Református Egyetem, L’Harmatan Kiadó, Budapest, 2015: 315-322.
• Mecsi, Beatrix: “Bodhidharma in China, Korea and Japan: Models for representations and commercialization of the legendary founder of Chan Buddhism in East Asia.” Face to Face. The transcendence of the arts in China and beyond – Historical Perspectives. Lisbon: CIEBA/FBAUL (Artistic Studies Research Centre / Faculty of Fine Arts, University of Lisbon) Global Art Monograph Series. 2015
• Mecsi Beatrix: Pindola in Korea and Japan: Is the Wandering Jew coming from East Asia? Asian Studies. (peer-reviewed journal) Vol 2, No 2 (2014) Ljubljana.
A Hajnalpír Országa. Koreai Művészet a 18-19. században. Fajcsák Györgyivel (szerk.), Budapest, 2012;
• 한국의 미술 역사를 쓰기 : 일본 식민지 시대의 영향 (Writing art histories of Korea: The Impact of the Japanese Colonial Era), VISUAL, Korea National University of Arts, Seoul, 2011;
• Dokseong: Korea's Mysterious Lonely Saint. In: Mélanges offerts à Marc Orange et Alexandre Guillemoz. Cahiers d’Études Coréennes 8. Paris, 2010;
• The Power of Images on Texts Re-Examined: The Case of Bodhidharma’s Crossing and the Mass-Consumtion of Bodhidharma-images in Japan and Contemporary South Korea, Oriental Archive (Archiv Orientalní), Prague, 2008 (az adott évfolyam legjobb cikkének járó díjban részesítve).


Dr. Horváth Alíz

Dr. Horváth Alíz

E-mail:
Iroda: Múzeum körút 4. B épület 225.
Telefon: 06 (1) 411 6500/2208 mellék
E-mail: horvath.aliz@btk.elte.hu
Fogadóóra:

Horváth Alíz a közelmúltban fejezte be a University of Chicago Kelet-ázsiai nyelvek és civilizációk szakának PhD programját japán, kínai és koreai eszme- és kultúrtörténetből. Ezt megelőzően az ELTE japán és kínai szakpárján szerzett diplomát osztatlan képzésben (MA szinttel azonos), illetve ezzel párhuzamosan a koreai szakot is elvégezte, amely mellett finnül tanult. Ösztöndíjasként több évet töltött a fenti négy terület mindegyikén. Széles értelemben érdeklődik a japán, kínai és koreai kölcsönhatások mechanizmusai, valamint az eszmetörténet, a kultúrtörténet és a történetírás dinamikái iránt. Szívesen kísérletezik interdiszciplináris megoldásokkal és új módszerekkel, mint például digitális eszközökkel, hogy innovatív megközelítéseket fedezzen fel Kelet-Ázsia tanulmányozásában. Különösen lelkesedik az adatvizualizáció iránt és aktívan támogatja a nem-nyugati perspektívák hangsúlyozását a digitális bölcsészetben. Az ELTE Távol-Keleti Intézetében a japán, kínai és koreai programokon is tart órákat minden szinten, bevezető kelet-ázsiai történeti kurzusoktól magasabb szintű, specializáltabb modulokig ázsiai nemzetközi kapcsolatokról és digitális bölcsészetről.
Honlap: https://sites.google.com/view/alizhorvathphd/
Podcast: humanistathepodcast.com


Kovács Ramóna

Kovács Ramóna

Iroda: Múzeum körút 4. B épület 223.
E-mail: kovacs.ramona@btk.elte.hu
Fogadóóra: HÉTFŐ 10.00-11.00

2013-ban végzett az ELTE-n keleti nyelvek és kultúrák japán szakirányon, majd 2015-ben koreanisztika szakon szerzett MA-s diplomát. Tanulmányait a Koreai Foundation ösztöndíjasaként a szöuli Sogang Egyetem Koreai Nyelvi Intézetében folytatta. 2017-ben óraadóként tevékenykedett az ELTE BTK Koreai Tanszékén, 2018-tól tanársegéd és tanszéki adminisztrátor. Jelenleg az ELTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskola Mongolisztika programjának doktorandusza. 2016 őszétől vezeti a győri Révai Miklós Gimnázium koreai nyelv és kultúra szakkörét.
Koreai nyelvi szemináriumai mellett a koreai kultúrával kapcsolatban tart órákat. Jelenleg oktatott tantárgyai közé tartozik a klasszikus koreai nyelv és írásbeliség, hagyományos koreai műveltség, modern koreai kultúra.

Főbb publikációi:

• „A modern koreai ember vallásos élete – a vallásosság és spiritualizmus ezer módja” Első Század Online XIII. évf. 1. 2014 tavasz. 91–112.
• „Pungsu – A feng shui hagyományának szerepe és befolyása a koreai történelem korszakaiban” Doma Petra – Takó Ferenc (szerk.): „Közel, s Távol” IV. Az Eötvös Collegium Orientalisztika Műhely éves konferenciájának előadásaiból. 2014. Eötvös Collegium, Budapest, 2016. 273–293.
• „A koreai konfuciánus női szerepek a Csoszon Királyság elzárkózásának időszakában (17-19. század) és a korabeli kereszténység hatása” Dr. Birtalan Ágnes (főszerk.), Csáki Nelli – Takó Ferenc (szerk.): Keleti kutatások. Tanulmányok az ELTE BTK Távol-keleti Intézet OTDK dolgozataiból. 2013–2015. ELTE BTK Távol-keleti Intézet, Budapest, 2016. 139 – 190.
• "Freedom of Koryo Women?" Blanka Ferklová, Vladislava Mazana (eds.): Korean Ways of Rebellion. Proceedings of the 3rd Conference of Young Koreanists. Prague. 2017. pp. 103-120.
„Ham, a koreai nászajándékos láda” Doma Petra - Takó Ferenc (szerk.): "Közel, s Távol" VI. Az Eötvös Collegium Orientalisztika Műhely éves konferenciájának előadásaiból. 2016. Eötvös Collegium, Budapest, 2018


Nguyen Krisztina

Nguyen Krisztina

Iroda: Múzeum körút 4. B épület 223/225.
E-mail: krisztina.nguyen@gmail.com
Fogadóóra: Előzetes egyeztetés alapján

2014-ben végzett az ELTE-n anglisztika alapszakon, majd 2016-ban koreanisztika szakon szerzett mesterszakos diplomát. 2016-2017-ben a Korea Foundation ösztöndíjasaként a szöuli Yonsei Egyetem koreai nyelvi képzésén vett részt. Jelenleg az ELTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskola Koreanisztika Doktori Programjának doktorandusza, kutatásokat folytat a koreai mint idegen nyelv és koreai kultúra oktatásával kapcsolatban. 2017-től végez oktatási tevékenységet az ELTE Koreai Tanszékén. A koreai BA-képzésen modern koreai nyelvi szemináriumokat és a koreai történelemmel kapcsolatos előadásokat tart.

Publikációi:

• Párhuzamok a második világháború utáni Korea és Vietnam megosztottságában és az egyesítésért folyó háborúikban. In: A Koreai-félsziget felszabadulásának és megosztottságának 70. évfordulója, szimpózium az ELTE Koreai Tanszékén. Ed. Csoma Mózes. Budapest, Eötvös Kiadó 2015. pp. 57–70.;
• The Change in the Image of Korea in Hungary in Recent Years. In: Dongyurŏbesŏŭi hangugŏmunhak yŏnguwa kyoyuk. (Kelet-európai koreai nyelv és irodalom-oktatás, illetve kutatás). Koreai Tanulmányok 21. Nemzetközi Konferenciája Budapesten. Szöul, Koryo Egyetem 2016. pp. 127–139. (Németh Nikolettával és Hanó Renátával közösen)


Németh Nikoletta

Óraadó

E-mail: nikoletta.89@gmail.com
Iroda: Múzeum körút 4. „B” épület 223

2012-ben végzett az ELTE Távol-keleti kultúrák alapszak, Japán szakirányán, majd 2015-ben japanológia, 2016-ban pedig koreanisztika szakon szerzett MA diplomát. 2016 nyarán a Koreai Dankook University nyári egyetemi programjában vett részt. 2016-tól a Koreai Tanszék megbízott oktatója. 2012 óta vezeti a Kőbányai Szent László Gimnázium japán nyelvi és kulturális szakkörét.
A koreai BA képzésben modern koreai nyelv mellett klasszikus koreai írást és koreai irodalmat tanít.

Főbb publikációi:
•A japán gyarmati uralom hatása a koreai irodalomra a XX. század első felében, in: Doma Petra – Takó Ferenc (szerk.): „Közel s távol” V., Az Eötvös Collegium Orientalisztikai Műhely éves konferenciájának előadásaiból, Komáromi nyomda és Kiadó, Budapest, 2016, pp. 103-114.
• Volbuk – nappuk írók és költők: Li Tedzsun, Li Gvangszu, Kim Ok és Im Hva (Akik önmaguktól mentek, és akiket vittek), in: Csoma Mózes (szerk.): A koreai félsziget felszabadulásának és megosztottságának 70. évfordulója, ELTE Koreai tanszék szimpóziuma, Budapest, 2015, pp. 27-42.
• The Change in the Image of Korea in Hungary in Recent Years. In: Dongyurŏbesŏŭi hangugŏmunhak yŏnguwa kyoyuk. (Kelet-európai koreai nyelv és irodalom-oktatás, illetve kutatás). Koreai Tanulmányok 21. Nemzetközi Konferenciája Budapesten. Szöul, Koryo Egyetem 2016. pp. 127–139. (Nguyen Krisztinával és Hanó Renátával közösen)


Kim Jong Nyeu

Kim Jong Nyeu

E-mail: rosabell6287@daum.net
Iroda: Múzeum körút 4. „B” épület 223. szoba
Telefon:06 (1) 411 6500/5356 mellék
Fogadóóra: Előzetes egyeztetés alapján

Kim Jongnyeu 1983 és 1987 között a Catholic University of Korea hallgatójaként végezte a koreai történelem szakot. Az alapszak elvégzése után a Jinyoung középiskola történelem-társadalom tanáraként dolgozott. 1995 és 1998 között a Yonsei egyetemen tanult, így szerezte meg MA diplomáját nyugati történelem szakon, specializációja a német történelem volt. Manapság főleg a modern Korea történelmével foglalkozik. Óraadóként az ELTE Koreai Tanszékén koreai nyelven tart előadásokat Korea történelméről, az ókortól a modern időkig.


Han Heejung

Han Heejung

E-mail: bestfm11@naver.com
Iroda: Múzeum körút 4. „B” épület 223
Fogadóóra: Előzetes egyeztetés alapján

A dél-koreai Dankook egyetemen végezte el a Koreai nyelv tanítása mesterképzést, majd doktori fokozatot szerzett 2017-ben. 2011 óta a Dankook egyetem különböző intézeteiben irodai munkatársként is tevékenykedett, valamint 2012-től külföldi nyelvtanulók számára koreai nyelv órákat tart az egyetem Global Education Centre-ében.

2019 őszétől vendégoktató az ELTE-n, szinte minden évfolyamon tart órákat, alapszakos és mesterszakos hallgatók számára, többek között modern koreai nyelv, klasszikus koreai nyelv és írásbeliség, valamint szakszeminárium kurzus keretében.


Dr. Jin Kyeong ae

E-mail: greatjinka@naver.com
Iroda: Múzeum körút 4. „B” épület / 223-as szoba
Telefon:06 (1) 411 6500/5356 mellék
Fogadóóra: Hétfő 10:30-12:30, előzetes egyeztetés alapján

A Hankuk Idegennyelvi Egyetemen hungarológia szakon, majd a Kelet-Európai Nyelv és Irodalom Posztgraduális Iskolájában magyar irodalom szakon végzett. Doktori tanulmányait 2000-ben az ELTE Modern Magyar Irodalomtörténeti Tanszékén kezdte meg, PhD fokozatát 2012-ben szerezte, disszertációjának témája József Attila népiessége volt. Emellett koreai nyelv oktatói képesítéssel is rendelkezik. 2010-2011 között a The Academy of Korean Studies megbízásából nyelvi lektorként koreai nyelvet oktatott az ELTE Koreai Tanszékén. 2012-2018 között óraadóként dolgozott a Hankuk Idegennyelvi Egyetemen, ahol magyar nyelvet és irodalmat tanított. Magyar és koreai nyelvet oktatott, valamint kulturális előadásokat tartott olyan nagynevű vállalatoknál, mint a Samsung, az LG vagy a KOTRA. Társfordítóként magyar nyelvre fordította Pák Van-sza „Annak az ősznek három napja” című kötetét, 2015-ben pedig koreai nyelvre fordította Nádas Péter „Minotaurus” című novelláskötetét. József Attila válogatott verseinek fordításához a Daesan Alapítvány támogatásában részesült. A 2019/2020. tanév őszi félévétől kezdve óraadó tanár az ELTÉ-n.

Főbb publikációi:

• The influence of the accession to the EU: Is it beneficial for the minority or not? Through the study of Korunk (Our Age), a Hungarian review magazine published in Transylvania. In KACEEB’s Proceedings. The VII-th Annual Meeting, Bucharest, Romania, Bucharest University, 2007. 55-65.

• Beszámoló a KACEEB hetedik nemzetközi konferenciájáról. (Bucharest Universtiy 2007. július 10-12.) Korunk 2007. September, 121-123.

• Kodály és a koreai himnusz. Magyar Nemzet LXXI/203. 2008. July 26. 43.

• Nationalism literature of József Attila. Budapest, Hungary. Eötvös Loránd University, 2012. 7.

• József Attila anyára vágyó énekei. Irodalom, ami szerelemről beszél 오늘의 문학사, 2013.

• József Attila versei „Tiszta szívvel” még két darab. Illusional Literature 2015. tavasz, 29-37.

• A modern magyar irodalom klasszicizmusa, József Attila. The Poetry & Human 2018, tavasz. 171-177.


Fordítások:

• Pák Van-sza: Annak az ősznek három napja. Nyitott Könyvműhely. Budapest, 2017. Társfordító: Vargha Katalin.

• Yang Jung Ung: Szentivánéji álom. Yohangza Theatre Company, 2011

• 나더쉬 피테르 『미노타우로스』

• Nádas Péter Minotaurus című novelláskötetének fordítása, Arte, Seoul, 2015.


Hancsák Anita

Hancsák Anita

E-mail: hancsak.anita@gmail.com
Iroda: Múzeum körút 4. „B” épület 223. szoba
Telefon:06 (1) 411 6500/5356 mellék
Fogadóóra: Előzetes egyeztetés alapján

2015-ben végzett a ELTE-n keleti nyelvek és kultúrák koreai szakirányon, majd 2020-ban koreanisztika szakon szerzett kitüntetéses mesterszakos diplomát. Szakdolgozatának témája mindkét fokozaton a koreai oktatási rendszer, a vizsgarendszer, illetve azok társadalomra gyakorolt hatásai voltak. 2018 és 2019 között a Korea Foundation ösztöndíjas tanulójaként a szöuli Yonsei Egyetem, illetve a Sogang Egyetemen koreai nyelvi képzésén vett részt. 2020 szeptembere óta a Koreai Tanszék megbízott óraadója, az alapszakos képzésen modern koreai nyelvi szemináriumokat és klasszikus koreai nyelv és írásbeliség órákat tart.

Főbb publikációi:

• A koreai közoktatás szerepe a társadalmi mobilitásban. In: Korea: Múlttól a Jelenig, Diákkonferencia az ELTE Koreai Tanszékén (szerk.: Kőrösi Nikolett). Budapest, Micropress Kft. 2017. pp. 104 – 111.