ELTE Távol-keleti Intézet, Budapest

1088 Budapest Múzeum krt. 4/F
Telefon: 411-6550
tavolkeletint@btk.elte.hu

 

A Koreai szak oktatói

Dr. Mecsi Beatrix

Dr. Mecsi Beatrix

habilitált egyetemi docens, az ELTE Japán Tanszékének vezetője

E-mail: mecsi.beatrix@btk.elte.hu
Iroda: Múzeum körút 4. B épület 239.
Telefon: 06 (1) 411 6500/2030 mellék
Fogadóóra: Kedd 17:00-18:00 (előzetes bejelentkezés alapján)

Mecsi Beatrix koreanista, japanológus művészettörténész.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem művészettörténet szakán szerzett kitüntetéses diplomát 1998-ban, majd 1999-ben az ELTE japán szakán diplomázott kitüntetéssel. 1999-ben koreanisztikai programbizonyítványt szerzett. 1999-ben elnyerte a Pro Scientia Aranyérmet. A University of London School of Oriental and African Studies (SOAS) művészettörténet-régészet nappali képzésén szerzett PhD fokozatot.

2004-től az Eötvös Loránd Tudományegyetem Művészettörténeti Intézetében dolgozott mint tudományos munkatárs. Tanított a University of London (SOAS) Művészettörténet-Régészet szakán, a londoni Sotheby’s Institute Kelet-ázsiai művészettörténet MA kurzusán, és 2006-2008 között a szöuli Yonsei Egyetemen „Comparative East Asian Art” címmel tartott angol nyelvű kurzusokat. Kelet-ázsiai művészet témában rendszeresen meghívott előadó számos európai egyetem Kelet-ázsiai képzésein.

2009-től az ELTE Távol-keleti Intézetében a koreai szakon adjunktus, 2009-ben habilitált, 2013-tól docens, 2015 őszétől a Japán Tanszék vezetője. A kelet-ázsiai művészetről tart előadásokat és szemináriumokat. Kutatási területe a keleti és nyugati művészetelmélet és művészettörténet-írás elméleti és módszertani kérdései, a kelet-ázsiai és európai művészet, a kelet-ázsiai buddhista művészet és a kortárs művészet.

Főbb publikációi:
• Mecsi Beatrix: “Special Features of the Popularization of Bodhidharma in Korea and Japan.” Asian Studies. (peer review journal) Ljubljana. 2016. Vol.4.No.1. pp.131-150.
• Mecsi Beatrix: „A perspektíva ábrázolásaának megjelenése Kelet-Ázsiában”. Perspektíva és érzékelés a kora újkorban. Szerkesztette: Pavlovits Tamás és Schmal Dániel. Gondolat Kiadó, Budapest, 2015: 278-286
• Mecsi Beatrix: „Japánok az Amerikai Egyesült Államokban: a japán identitás a kortárs amerikai képzőművészetben”. Kortárs japanológia 1. Szerkesztette: Farkas Ildikó és Sági Attila.Károli Gáspár Református Egyetem, L’Harmatan Kiadó, Budapest, 2015: 315-322.
• Mecsi, Beatrix: “Bodhidharma in China, Korea and Japan: Models for representations and commercialization of the legendary founder of Chan Buddhism in East Asia.” Face to Face. The transcendence of the arts in China and beyond – Historical Perspectives. Lisbon: CIEBA/FBAUL (Artistic Studies Research Centre / Faculty of Fine Arts, University of Lisbon) Global Art Monograph Series. 2015
• Mecsi Beatrix: Pindola in Korea and Japan: Is the Wandering Jew coming from East Asia? Asian Studies. (peer-reviewed journal) Vol 2, No 2 (2014) Ljubljana.
A Hajnalpír Országa. Koreai Művészet a 18-19. században. Fajcsák Györgyivel (szerk.), Budapest, 2012;
• 한국의 미술 역사를 쓰기 : 일본 식민지 시대의 영향 (Writing art histories of Korea: The Impact of the Japanese Colonial Era), VISUAL, Korea National University of Arts, Seoul, 2011;
• Dokseong: Korea's Mysterious Lonely Saint. In: Mélanges offerts à Marc Orange et Alexandre Guillemoz. Cahiers d’Études Coréennes 8. Paris, 2010;
• The Power of Images on Texts Re-Examined: The Case of Bodhidharma’s Crossing and the Mass-Consumtion of Bodhidharma-images in Japan and Contemporary South Korea, Oriental Archive (Archiv Orientalní), Prague, 2008 (az adott évfolyam legjobb cikkének járó díjban részesítve).


Takats Maria Hyo-sook lektor

Maria Takats Hyo-sook

anyanyelvi lektor

E-mail: takats.maria.hyo-sook@btk.elte.hu
Iroda: Múzeum körút 4. B épület 225.
Telefon: 06 (1) 411 6500/5478 mellék
Fogadóóra: Csütörtök 14:30 - 15:30 (előzetes bejelentkezés alapján)

Tanulmányait Szöulban, a Sejong Egyetemen folytatta.
Szemináriumai: Modern koreai nyelv, Modern koreai beszédgyakorlat, Koreai fordítás, fogalmazás.


Kovács Ramóna

Kovács Ramóna

Iroda: Múzeum körút 4. B épület 223.
E-mail: kovacs.ramona@btk.elte.hu
Fogadóóra: HÉTFŐ 10.00-11.00

2013-ban végzett az ELTE-n keleti nyelvek és kultúrák japán szakirányon, majd 2015-ben koreanisztika szakon szerzett MA-s diplomát. Tanulmányait a Koreai Foundation ösztöndíjasaként a szöuli Sogang Egyetem Koreai Nyelvi Intézetében folytatta. 2017-ben óraadóként tevékenykedett az ELTE BTK Koreai Tanszékén, 2018-tól tanársegéd és tanszéki adminisztrátor. Jelenleg az ELTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskola Mongolisztika programjának doktorandusza. 2016 őszétől vezeti a győri Révai Miklós Gimnázium koreai nyelv és kultúra szakkörét.
Koreai nyelvi szemináriumai mellett a koreai kultúrával kapcsolatban tart órákat. Jelenleg oktatott tantárgyai közé tartozik a klasszikus koreai nyelv és írásbeliség, hagyományos koreai műveltség, modern koreai kultúra.

Főbb publikációi:

• „A modern koreai ember vallásos élete – a vallásosság és spiritualizmus ezer módja” Első Század Online XIII. évf. 1. 2014 tavasz. 91–112.
• „Pungsu – A feng shui hagyományának szerepe és befolyása a koreai történelem korszakaiban” Doma Petra – Takó Ferenc (szerk.): „Közel, s Távol” IV. Az Eötvös Collegium Orientalisztika Műhely éves konferenciájának előadásaiból. 2014. Eötvös Collegium, Budapest, 2016. 273–293.
• „A koreai konfuciánus női szerepek a Csoszon Királyság elzárkózásának időszakában (17-19. század) és a korabeli kereszténység hatása” Dr. Birtalan Ágnes (főszerk.), Csáki Nelli – Takó Ferenc (szerk.): Keleti kutatások. Tanulmányok az ELTE BTK Távol-keleti Intézet OTDK dolgozataiból. 2013–2015. ELTE BTK Távol-keleti Intézet, Budapest, 2016. 139 – 190.
• "Freedom of Koryo Women?" Blanka Ferklová, Vladislava Mazana (eds.): Korean Ways of Rebellion. Proceedings of the 3rd Conference of Young Koreanists. Prague. 2017. pp. 103-120.
„Ham, a koreai nászajándékos láda” Doma Petra - Takó Ferenc (szerk.): "Közel, s Távol" VI. Az Eötvös Collegium Orientalisztika Műhely éves konferenciájának előadásaiból. 2016. Eötvös Collegium, Budapest, 2018


Nguyen Krisztina

Nguyen Krisztina

Iroda: Múzeum körút 4. B épület 223
E-mail: krisztina.nguyen@gmail.com
Fogadóóra: PÉNTEK 10.30-11.30 Előzetes egyeztetés alapján

2014-ben végzett az ELTE-n anglisztika alapszakon, majd 2016-ban koreanisztika szakon szerzett MA diplomát. 2016-2017-ig a Korea Foundation ösztöndíjasaként a szöuli Yonsei Egyetem koreai nyelvi képzésén vett részt. Jelenleg az ELTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskola Fordítástudományi Doktori Programjának doktorandusza. Kutatási területe a koreai nyelv és fordítása. 2017-től a Koreai Tanszék óraadója. A koreai BA képzésben modern koreai nyelvet és koreai történelmet tanít.

Publikációi:

• Párhuzamok a második világháború utáni Korea és Vietnam megosztottságában és az egyesítésért folyó háborúikban. In: A Koreai-félsziget felszabadulásának és megosztottságának 70. évfordulója, szimpózium az ELTE Koreai Tanszékén. Ed. Csoma Mózes. Budapest, Eötvös Kiadó 2015. pp. 57–70.;
• The Change in the Image of Korea in Hungary in Recent Years. In: Dongyurŏbesŏŭi hangugŏmunhak yŏnguwa kyoyuk. (Kelet-európai koreai nyelv és irodalom-oktatás, illetve kutatás). Koreai Tanulmányok 21. Nemzetközi Konferenciája Budapesten. Szöul, Koryo Egyetem 2016. pp. 127–139. (Németh Nikolettával és Hanó Renátával közösen)